Toegankelijkheid

De Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) geeft veel aandacht aan de gebruiksvriendelijkheid, toegankelijkheid, bouwkwaliteit en vindbaarheid van online informatie. Iedereen moet de website gemakkelijk kunnen vinden, gebruiken en bekijken. De OD NHN heeft een toegankelijkheidsverklaring opgesteld voor zijn website.

Is onze website, of zijn onderdelen daarvan, voor u niet goed toegankelijk? Heeft u vragen, tips of opmerkingen over toegankelijkheid? Meldt het ons via ons contactformulier.  Binnen drie weken wordt uw verzoek afgehandeld.

De onderzoeksresultaten van het toegankelijkheidsonderzoek, uitgevoerd door Brthrs Agency B.V. & Digitaal Toegankelijk.com, vindt u in het WCAG-EM-rapport onder deze tekst. Dit is de rechtstreekse link naar het onderzoeksrapport.

De website voldoet voor 85 procent aan alle eisen. De punten die niet juist zijn bevonden, betreffen voornamelijk de pdf-bestanden op onze website. Daar wordt momenteel aan gewerkt om die toegankelijker te krijgen.

WCAG-EM toegankelijkheidsrapport 

Het toegankelijkheidslabel van www.odnhn.nl. Volg de link voor de toegankelijke versie van dit label.