Over de OD NHN

Wat is de OD NHN?

Per juli 2013 is de oprichting van de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD NHN) een feit. De milieudiensten Regio Alkmaar, Kop van Noord-Holland, West Friesland en de provincie Noord-Holland zijn per 1 januari 2014 in deze regionale organisatie gefuseerd. 
De dienst heet per 1 juli 2019 Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN).

De OD NHN is in 2014 als Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD NHN) daadwerkelijk van start gegaan als een 'no-nonsens'-organisatie in de uitvoering van haar (milieu)taken. De Omgevingsdienst verzorgt voor zijn opdrachtgevers de vergunningverlening, toezicht en handhaving en staat hen bij met specialistisch advies. Dit doen we bijvoorbeeld op het gebied van milieu, veiligheid, duurzaamheid en circulaire economie.

Met zo'n 250 specialisten onder één dak verrichten wij onze taken zo efficiënt mogelijk. Bij onze organisatie zijn onder andere bodemspecialisten, handhavers, vergunningverleners, juristen, klimaat- en geluidsspecialisten werkzaam. In onze bedrijfsmatige aanpak staat de klant centraal.

In 2019 vierde de RUD NHN zijn eerste lustrum. Per juli 2019 is de naam van de RUD NHN gewijzigd in Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN).

Organogram OD NHN-organisatie

Onderstaand vint u het organogram van onze organisatie.

Organogram OD NHN

Werkgebied

Het gebied van de OD NHN bestaat uit 16 gemeenten met in totaal bijna 650.000 inwoners. Kenmerkend voor de regio NHN is het overwegend landelijke karakter met een aantal grote gemeenten zoals Alkmaar, Hoorn, Den Helder en Schagen.

Het is een zeer uitgestrekt gebied met meer dan 23.000 bedrijven en instellingen. Er zijn veel bedrijven in de agrarische sector, zoals bloembollen(export)bedrijven en glastuinbouwbedrijven. Het midden- en kleinbedrijf is sterk vertegenwoordigd met daarnaast enkele grotere bedrijvencomplexen met relatief weinig (zware) industrie. 

Naast de 16 gemeenten is ook provincie Noord-Holland opdrachtgever. Voor provincie Noord-Holland voert de OD NHN in geheel Noord-Holland taken uit op het gebied van natuur, zwemwater en (vaar)wegen. 

Werkgebied OD NHN