Legionellabesmetting

In de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Whvbz) is onder andere opgenomen dat de houder van de badinrichting een risiocoanalyse (legionella) moet uitvoeren.

Als daaruit blijkt dat er een risico is voor legionellabesmetting, moet de houder een beheersplan opstellen. In dat plan is beschreven welke maatregelen worden genomen als een besmetting wordt geconstateerd.

Risicoanalyse legionella

Bent u zwembadhouder van een publiek zwembad? Dan bent u verplicht om risicoanalyses uit te voeren om een legionellabesmetting bij de zwembadbezoekers te voorkomen.

Om legionellabesmetting te voorkomen moeten alle badinrichtingen een risicoanalyse uitvoeren. Onder badinrichtingen vallen openbare zwembaden, semi-openbare zwembaden (bijvoorbeeld in hotels, campings en sauna's) en medische zwembaden. De risicoanalyse is verplicht.

Blijkt uit de analyse dat er risicopunten zijn? Dan moet u een beheersplan en een logboek bijhouden. De OD NHN kan naar deze documenten vragen. De risicopunten moeten vervolgens elk half jaar opnieuw worden getest op legionellabacteriën.

De risicoanalyse en eventueel het beheersplan moeten ter inzage bij de badinrichting liggen. De OD NHN kan vragen om deze op te sturen.

Een hulpmiddel bij de risicoanalyse is dit 'Modelplan Legionellapreventie in zwembadwater'.

Contact

De risicoanalyse en eventueel het beheersplan liggen voor de OD NHN ter inzage bij de badinrichting.

Bij een legionellabesmetting stelt u de OD NHN en de GGD uit de regio direct in kennis daarvan.

Heeft u en overschrijding legionella? Dan kunt u dat melden via het meldingsformulier aan de rechterkant van deze pagina.

Wilt u een overschrijding legionella afmelden? Ook dit formulier vindt u aan de rechterkant van deze pagina.

Via Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden kunt u meer informatie lezen over de wet- en regelgeving omtrent legionella.