Legionellabesmetting

Risicoanalyse legionella

In hoofdstuk 15 van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) is onder andere opgenomen dat de normadressaat van de activiteit een risicoanalyse moet uitvoeren. De risicoanalyse gaat onder andere over de gezondheidsrisico’s voor de gebruikers van een badwaterbassin.

Mocht er een risico zijn voor legionellabesmetting, dan moet de normadressaat maatregelen opstellen in een beheersplan. Dit moet ongewenste groei van legionellabacteriën in het badwatersysteem voorkomen. In dat plan moeten ook de maatregelen beschreven zijn die genomen moeten worden als een besmetting wordt geconstateerd.

Legionella overschrijding

Bij een legionellabesmetting moet u de OD NHN direct informeren. U kunt dit doen door telefonisch contact met ons op te nemen of per e-mail via zwemwater@odnhn.nl. Gegevens en bescheiden kunt u per e-mail of via het Omgevingsloket doorgeven.

De OD NHN licht de GGD in uw regio in.