Glas

Voedingsmiddelen verpakken in glas is niet alleen praktisch, het is ook aantrekkelijk voor consument en milieu. Glas geeft geen smaak af aan etenswaar en laat zien wat je koopt.

Recycling van glas via een statiegeldsysteem maakt het aandeel hergebruik bovendien hoog - en dat spaart veel energie en grondstoffen uit. In 2005 bracht elke inwoner van Nederland 21 kilogram glas naar de glasbak. Daarnaast ging 15 kilogram glas in de vuilniszak.

Tips

  • Vuurvast glas, kristal en vensterglas mogen niet in de glasbak. Deze soorten leveren problemen bij recycling omdat hun smelttemperatuur anders is dan die van verpakkingsglas.
  • Voor efficiënt hergebruik is ’zuiver’ glas belangrijk: zo schoon mogelijk en zonder deksels en doppen. Alles wat in de glasbak belandt maar geen glas is, kan de recycling verstoren.
  • (Spaar)lampen en tl-buizen mogen ook niet in de glasbak vanwege de schadelijke stoffen binnenin het glas.
  • Als er afzonderlijke glasbakken zijn voor wit, bruin en groen glas, lever het gekleurde glas dan gescheiden in. Recycling van zuivere partijen levert meer energie- en grondstoffenbesparing op.
  • Rood en blauw glas horen bij het groene glas.