Wit- en bruingoed

Onder wit- en bruingoed verstaan we alle elektrische huishoudelijke apparaten. Bij aankoop van een nieuw apparaat kan het oude bij de winkelier worden ingeleverd. Oude apparaten kunnen ook bij een kringloopwinkel of de gemeente worden ingeleverd, bij de gemeentewerf of het KCA-depot.

In deze apparaten zijn vaak stoffen verwerkt die schadelijk zijn voor het milieu als ze worden verbrand. En veel van die materialen kunnen ook heel goed weer hergebruikt worden. Sinds 1999 betaalt u bij aankoop van veel elektrische apparaten een zogenoemde "verwijderingsbijdrage". De opbrengsten worden gebruikt voor materiaalhergebruik en een milieuverantwoorde verwerking van het restafval.