Hergebruik en recycling

Hergebruik en recycling

Veel gebruikte termen in onze milieubewuste samenleving zijn recycling en hergebruik. Maar wat is nu precies het verschil?

Hergebruik

Hergebruik is, zoals het woord al zegt, het weer gebruiken van een artikel zonder dat daarvoor de nodige handelingen moeten worden verricht. Tweedehands goederen zijn allemaal goederen die worden hergebruikt.

Kringloopwinkels in onze regio zijn nuttige adressen voor uw overtollige huisraad. Charitatieve instellingen en kledingcontainers bieden u de mogelijkheid om kleding en schoenen in te leveren.

Op Internet zijn verschillende sites met tweedehands artikelen. Bent u een enthousiaste bezoeker van dergelijke sites, houdt u dan wel rekening met de afstand. Hoe verder u moet rijden voor een artikel hoe meer kosten u maakt en hoe zwaarder de belasting voor het milieu is.

Recycling

Recycling is het hergebruiken van materiaal uit een product, waarbij het materiaal een bewerking ondergaat. In batterijen zitten bijvoorbeeld metalen, die kunnen worden teruggewonnen voor hergebruik. Dat gebeurt tijdens het recyclingproces, waarbij metalen zoals nikkel, staal en zink uit de batterijen worden gehaald. Daarvan worden weer nieuwe producten gemaakt, zoals zinken dakgoten, vangrails, maar ook weer nieuwe batterijen. Van 25 miljoen kilo gerecyclede batterijen is daardoor over een periode van twaalf jaar 13 miljoen kilo bruikbare metalen teruggewonnen! Dat is een forse besparing op onze bodemschatten.