Zwerfafval

In Nederland gooien we elk jaar totaal 100.000 ton aan blikjes, vuilniszakken, papier en andersoortig afval weg. Daarvan slingert 30.000 ton langs snelwegen en op parkeerplaatsen. Omgerekend zijn dat zeven volle vrachtwagens per dag.

Ongeveer 30 procent van het totaalgewicht van Nederlands afval bestaat uit verpakkingsmateriaal van etenswaren, zoals blikjes en flesjes, maar ook wikkels en patatbakjes. In volume gemeten, beslaan consumptieverpakkingen in zwerfafval een aandeel dat bijna twee keer zo groot is: 58 procent.

Zwerfafval is niet zozeer een milieuprobleem, als wel een belangrijke invloed op de kwaliteit van onze leefomgeving. Burgers meten de kwaliteit van hun directe leefomgeving mede af aan de hoeveelheid afval op straat. Rommel veroorzaakt niet alleen ergernis, maar trekt ook ongedierte aan. Sommige producten, zoals de plastic binders van frisdrankblikjes (de six-packhouders), kunnen dieren verwonden of zelfs doden.