DECRA: Regionaal investeren in duurzaamheid

Alkmaar, Bergen, Castricum, Heerhugowaard en Schermer gaan samen met afval- en energiebedrijf HVC de samenwerking op het gebied van duurzame energieproductie in de regio vergroten. Daarvoor hebben de bestuurders op woensdag 5 november de Duurzame Energie Coöperatie Regio Alkmaar (DECRA) opgericht. DECRA zal zich richten op het aanjagen van duurzame energieprojecten in de regio en de behaalde winsten investeren in nieuwe duurzame projecten. Het eerste project van DECRA is de vierde windturbine op industrieterrein de Boekelermeer in Alkmaar.

decra

De deelnemende gemeenten hebben de doelstelling om in 2020 de CO₂-uitstoot met 20% te verminderen. Wethouder Jan Nagengast van de gemeente Alkmaar: “Om deze doelstelling te behalen moeten we de regionale samenwerking op het gebied van duurzaamheid versterken. In het bereiken van deze doelstellingen heeft DECRA een duidelijke rol: het aanjagen van duurzame projecten via investeringen, waarna de opbrengsten uit deze projecten revolverend worden geïnvesteerd. “ Hiermee wordt een toenemende bijdrage aan de regionale duurzaamheidsdoelstellingen verwacht. Het fonds richt zich op duurzame projecten met een regionale uitstraling.

 

Het startbedrag van DECRA bedraagt zo’n €470.000. Daarnaast brengt HVC technische kennis van duurzame energieprojecten in. Het is uniek dat deze coöperatie niet door een enkele maar door meerdere gemeenten in de regio wordt opgericht.

 

DECRA start met een concreet project: de aankoop van aandelen in de vierde windturbine op industrieterrein de Boekelermeer in Alkmaar. De bijdrage van gemeente Schermer wordt aangewend voor een volgend duurzaam project. Het fonds heeft de ambitie om burgers en bedrijven de gelegenheid te geven te participeren in de duurzame projecten waarin het fonds investeert. Lokale energie-coöperaties (BLACH) worden uitgenodigd om hierin een rol te spelen. Er wordt nu onderzocht op welke manier dat het beste kan.