Gaatje in asbestdak boren mag nog steeds niet

In het Noordhollands Dagblad van 14 november 2014 wordt onterecht in een artikel de suggestie gewekt dat de minister van Infrastructuur en Milieu het goed vindt wanneer een eigenaar van een gebouw een gaatje in asbestplaten boort om zonnepanelen aan te brengen. Uit het artikel zou de lezer kunnen opmaken dat de gemeente geen enkele rol en geen enkel belang heeft bij het handhaven op asbestdaken. Ook dit is absoluut niet juist. Bij het monteren van zonnepanelen op asbestdaken wordt namelijk niet alleen het Productenbesluit asbest overtreden, maar ook de Woningwet, het Bouwbesluit en de Wet milieubeheer. Handhaving op grond van de eerste wet is een bevoegdheid van de minister, de bevoegdheid voor de laatste drie wetten ligt bij het College van burgemeester en wethouders van de gemeente. Ook in de toekomst zullen gemeenten en de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord, die de milieutaken van de gemeente in de regio uitvoert, blijven handhaven op overtredingen op het gebied van asbest. De gemeente ziet er op toe dat inwoners op een veilige en gezonde manier omgaan met asbestdaken. De gemeente zal inwoners ook blijven informeren over de gevaren van asbest voor de volksgezondheid.

In de bijlagen kunt u meer lezen over deze zaak.