Circulaire economie

Het Actieplan Duurzaamheid Noord-Holland Noord op het onderwerp 'Circulaire economie' is uitgewerkt in twee onderzoeken. Eén voor de algemene afvalcomponenten en één voor de biomassastromen.
Rechts op deze pagina (of onderaan als u onze mobiele website bezoekt) vindt u ook een samenvatting van de resultaten, aanbevelingen en conclusies uit beide onderzoeken.