Circulaire economie

Het Actieplan Duurzaamheid Noord-Holland Noord op het onderwerp 'Circulaire economie' is uitgewerkt in twee onderzoeken. Eén voor de algemene afvalcomponenten en één voor de biomassastromen.
Rechts op deze pagina vindt u ook een samenvatting van de resultaten, aanbevelingen en conclusies uit beide onderzoeken.