Hoe agrarisch afval opslaan?

Het is van belang dat plantaardig agrarisch afval, zoals groenafval, afgedragen gewas, mest en composteringshopen bij akkerbouwers en bloembollentelers verantwoord wordt opgeslagen. Wanneer dat niet gebeurt riskeert u een boete.

Voorkomen watervervuiling

Het opslaan en composteren van agrarisch groenafval is een mooi voorbeeld van recycling. Dit mooie principe wordt alleen tenietgedaan wanneer afval onzorgvuldig wordt opgeslagen. In dat geval komen er zware metalen, nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen via percolaatwater in de bodem en in het grond- en oppervlaktewater terecht. Dit resulteert onder andere in stinkende sloten, vissterfte en bodem- en waterverontreiniging. Al met al dus een slechte ontwikkeling voor mens, plant en dier.

Daarom zijn in het Besluit Activiteiten Leefomgeving (BAL) voorschriften opgenomen om deze lozingen te voorkomen of te verbieden. De laatste jaren worden bij milieu-inspecties steeds vaker, vooral bij bloembollentelers en akkerbouwers, ondeugdelijke en groter wordende composteringshopen en -opslagen van agrarisch afval aangetroffen. Daarom gaan overheidsorganisaties hier specifiek op controleren.

Tijdens het bollenseizoen komt veel groenafval vrij. U kunt zelf genoeg doen om hierbij lozingen te voorkomen. Dat kost wellicht tijd en geld, maar de leefomgeving wordt gespaard. Daarnaast bespaart u uzelf een boete, als u uw agrarisch groenafval op de juiste manier opslaat en composteert. Tref daarom nu alvast de juiste maatregelen.

Welke maatregelen kunt u treffen om lozingen te voorkomen?
  • Plaats de composthoop minstens 5 meter van het oppervlaktewater vandaan. Dat lijkt inefficiënt erfgebruik, maar dit voorkomt directe lozing op het oppervlaktewater;
  • Leg onder de composthoop een absorberende onderlaag van stro of turf. Dat vangt het percolaatwater op en voorkomt verontreiniging van bodem- en grondwater;
  • Dek de composthoop af met een afdekzeil of worteldoek. Hierdoor kan het het composteringsproces vrije doorgang vinden en komen er geen verontreinigende stoffen met neerslag in contact;
  • Gebruik de mest en de compost zo snel mogelijk;
  • Let op: als u agrarisch groenafval langer dan zes maanden opslaat, tref dan aanvullende maatregelen. Denk hierbij aan het aanbrengen van een vloeistofkerende vloer en een vloeistofdichte percolatie-opvang.
  • Voor een hoeveelheid van meer dan 600 m3 heeft u een omgevingsvergunning nodig
Composteren

Bent u aan het composteren? Aan de rechterkant (of onderkant als u op onze mobiele website bezoekt) van deze pagina vindt u een zelfscan waarmee u kunt controleren of het proces goed verloopt. Ook krijgt u hier praktische tips om uw opslag te verbeteren.

Slaat u groenafval op? Aan de rechterkant van deze pagina (of onderaan als u onze mobiele website bezoekt) vindt u een zelfscan waarmee u kunt controleren of de opslag van agrarische grondstoffen goed verloopt. Ook krijgt u praktische tips om uw opslag te verbeteren.

Meer informatie?

Heeft u advies of informatie nodig? Voor meer informatie kunt u ook kijken op de website van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Voor meer specifieke informatie over composteren of het opslaan van agrarische bedrijfsstoffen kunt u de website van Infomil raadplegen.