Hoe agrarisch afval opslaan?

Het is van belang dat plantaardig agrarisch afval, zoals groenafval, afgedragen gewas, mest en composteringshopen bij akkerbouwers en bloembollentelers verantwoord wordt opgeslagen. Wanneer dat niet gebeurt riskeert u een boete.

Voorkomen watervervuiling

In principe is het opslaan en composteren van agrarisch groenafval een mooi voorbeeld van recycling. Wanneer dit afval echter onzorgvuldig wordt opgeslagen (te dicht bij de sloot, geen absorberende onderlaag, geen afdekking) wordt dit mooie principe tenietgedaan. In dat geval komen er zware metalen, nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen via het percolaatwater in de bodem en in het grond- en oppervlaktewater terecht. Dit resulteert onder andere in stinkende sloten, vissterfte en bodem- en waterverontreiniging. Al met al dus een slechte ontwikkeling voor mens, plant en dier.

Om deze reden zijn in het Activiteitenbesluit milieubeheer, de Wet bodembescherming en de Waterwet voorschriften opgenomen om deze lozingen te voorkomen of te verbieden. De laatste jaren worden bij milieu-inspecties steeds vaker, vooral bij bloembollentelers en akkerbouwers, ondeugdelijke en groter wordende composteringshopen en -opslagen van agrarisch afval aangetroffen. Daarom gaan de drie overheidsorganisaties specifiek hierop controleren.

Tijdens het bollenseizoen komt veel groenafval vrij. U kunt zelf genoeg doen om hierbij lozingen te voorkomen. Dat kost wellicht tijd en geld, maar de leefomgeving wordt gespaard. Daarnaast bespaart u uzelf een boete, als u uw agrarisch groenafval op de juiste manier opslaat en composteert. Tref daarom nu alvast de juiste maatregelen.

Welke maatregelen kunt u treffen om lozingen te voorkomen?
  • Plaats de hoop minstens 5 meter van het oppervlaktewater vandaan. Dat lijkt inefficiënt erfgebruik, maar dit voorkomt directe lozing op het oppervlaktewater;
  • Leg onder de hoop een absorberende onderlaag van stro of turf. Dat vangt het percolaatwater op en voorkomt verontreiniging van bodem- en grondwater;
  • Dek de hoop af met een afdekzeil of worteldoek, zodat het composteringsproces vrij doorgang kan vinden en er geen verontreinigende stoffen met neerslag in contact komen;
  • Gebruik de mest en de compost zo snel mogelijk;
  • Let op: tref aanvullende maatregelen zoals bijvoorbeeld het aanbrengen van een vloeistofkerende vloer en een vloeistofdichte percolatie-opvang indien u agrarisch groenafval langer dan 6 maanden opslaat;
  • Voor een hoeveelheid van meer dan 600 m3 heeft u een omgevingsvergunning nodig
Composteren

Bent u aan het composteren? Rechts op deze pagina vindt u een zelfscan waarmee u kunt controleren of het proces goed verloopt. Ook krijgt u praktische tips om uw opslag te verbeteren.

Slaat u groenafval op? Rechts op de pagina vindt u een zelfscan waarmee u kunt controleren of de opslag van agrarische grondstoffen goed verloopt. Ook krijgt u praktische tips om uw opslag te verbeteren.

Meer informatie?

Heeft u advies of informatie nodig? Voor meer informatie kunt u ook kijken op de website van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Voor meer specifieke informatie over composteren of het opslaan van agrarische bedrijfsstoffen kunt u de website van Infomil raadplegen onder het kopje Activiteitenbesluit.