Verbranden van afvalstoffen

Bij de OD NHN kunt u een ontheffing aanvragen voor het verbod op verbrandingen in de gemeenten Den Helder, Drechterland, Enkhuizen, Hollands Kroon, Hoorn, Medemblik, Schagen en Texel. Aan deze ontheffing is een aantal specifieke voorwaarden verbonden. Deze zijn afhankelijk van plaats, omvang, aard en doel van het te ontsteken vuur.

Wanneer ontheffing aanvragen voor ontbranding?

De OD NHN geeft alleen ontheffing in onderstaande, specifieke gevallen.

  • Het verbranden van riet; daarvoor dient een rietbeheersplan te zijn opgesteld
  • Het verbranden van ziek fruithout
  • Een traditionele brand tijdens een evenement. Een ontheffing voor een traditionele brand wordt alleen nog verleend voor bestaande evenementen, niet voor nieuwe evenementen.

Het formulier voor het aanvragen van ontheffing vindt u rechts op deze pagina. Een ontheffing wordt gepubliceerd en wordt zes weken ter inzage gelegd. Als u belanghebbende bent kunt u tegen de ontheffing bezwaar maken.

Heeft u nog niet eerder een ontheffing aangevraagd, neem dan contact op met de OD NHN.

Een aantal gemeenten heeft beleidsregels opgesteld voor de beoordeling van de ontheffingsaanvraag.