Verzekering en asbestschade

Verzekeraars hebben sinds 2017 de vergoeding voor deze schade verlaagd. Vanaf 2024 hoeven zij vaak niets meer uit te keren. Als uw verzekeraar de kosten niet vergoed, moet u de kosten voor het opruimen van asbest zelf betalen.

Asbest op/aan uw woning of schuur

U kan asbest op/aan uw woning of schuur herkennen middels de volgende punten:

  • Is het pand voor 1994 gebouwd dan zijn golfplaten en vlakke platen bijna altijd asbesthoudend. Ook holle kanaalplaten, gebruikt als wanden van schuren, zijn dan vaak asbesthoudend.
  • Ook voor 1994 aangebrachte kunstleien (vaak te herkennen doordat ze alle gelijkvormig zijn) of kunstdakpannen zijn bijna altijd asbesthoudend.
  • U kunt op internet kijken op de websites van Milieu Centraal en het Informatiepunt Leefomgeving. Daar staat een aantal handige tools om u te ondersteunen.
  • Om zeker te zijn of het product op of aan uw pand asbest bevat, kunt u een monster laten nemen of een asbestinventarisatie laten opmaken. 

Asbest verwijderen

  • Als u besluit het asbest te laten verwijderen kunt u hiervoor gecertificeerde bedrijven vinden op deze website van ascert.
  • Onder bepaalde voorwaarden mag u als particulier kleine hoeveelheden asbest zelf verwijderen.
  • Als u besluit om het asbest te laten verwijderen via een bedrijf op bijvoorbeeld  werkspot, controleer dan via deze website van ascert.nl of dit bedrijf daarvoor gecertificeerd is. U blijft als eigenaar verantwoordelijk voor het verwijderen van het asbest.

Advies

  • Als u asbesthoudende materialen heeft, neem dan contact op met uw verzekeraar of tussenpersoon. Vraag hoe u verzekerd bent tegen asbestschade.
  • Leg het antwoord van uw verzekeraar of tussenpersoon vast. Liefst met een schriftelijke bevestiging van uw verzekeraar.

Vragen?

Heeft u nog vragen dan kunt u contact opnemen met de OD NHN via asbestmelden@odnhn.nl. Vermeld in de mail uw naam en telefoonnummer.