Verzekering en asbestschade

Verzekeraars hebben sinds 2017 de vergoeding voor deze schade verlaagd. Vanaf 2024 hoeven zij vaak niets meer uit te keren. Als uw verzekeraar de kosten niet vergoed, moet u de kosten voor het opruimen van asbest zelf betalen.

Hoe herkent u asbest op of aan uw bedrijf, woning of schuur?
  • Is het pand voor 1994 gebouwd dan zijn golfplaten en vlakke platen bijna altijd asbesthoudend.
  • Ook holle kanaalplaten, gebruikt als wanden van schuren, zijn dan vaak asbesthoudend.
  • Ook voor 1994 aangebrachte kunstleien (vaak te herkennen doordat ze alle gelijkvormig zijn) of kunstdakpannen zijn bijna altijd asbesthoudend.
  • U kunt op internet kijken op de websites van Milieu Centraal en deze website van Informatiepunt Leefomgeving. Daar staat een aantal handige tools om u te ondersteunen.
  • Om zeker te zijn of het product op of aan uw pand asbest bevat, kunt u een monster laten nemen of een asbestinventarisatie laten opmaken. De asbestinventarisatiebedrijven kunt u vinden op deze website van ascert.
Advies

Als u asbesthoudende materialen heeft, neem dan contact op met uw verzekeraar of tussenpersoon. Vraag hoe u verzekerd bent tegen asbestschade.

Leg het antwoord van uw verzekeraar of tussenpersoon vast (het liefste met een schriftelijke bevestiging van uw verzekeraar).

Vragen?

Heeft u nog vragen dan kunt u contact opnemen met de OD NHN via asbestmelden@odnhn.nl. Vermeld in de mail uw naam en telefoonnummer.