Wat is asbest?

Vóór 1994 zijn asbesthoudende materialen veel gebruikt, bijvoorbeeld in gebouwen en woningen. Later werd algemeen bekend dat asbest grote risico's voor de gezondheid met zich mee kan brengen. 

Asbest in het kort

Asbest is een verzamelnaam voor zes in de natuur gevormde mineralen met een vezelstructuur. Het heeft lang bekend gestaan om een aantal goede eigenschappen: het is sterk, slijtvast, bestand tegen basen en hoge temperaturen én goedkoop. 

In Nederland zijn er veel toegepaste soorten asbest: wit asbest (chrysotiel), blauw asbest (crocidoliet) en bruin asbest (amosiet).

Asbest werd verwerkt tot een grote variatie aan producten. Dit deed men door het bijvoorbeeld te combineren met een bindmiddel zoals cement, karton, lijm of gips. Vaak zijn in één product twee of drie verschillende soorten asbest aanwezig.

In de loop der tijd vindt door diverse invloeden aantasting van het bindmiddel plaats. Soms vergaat het bindmiddel helemaal. In het verleden maakte men veelvuldig gebruik van asbesthoudende materialen, bijvoorbeeld in gebouwen en woningen. Later werd algemeen bekend dat asbest grote risico's voor de gezondheid met zich kan meebrengen.

Asbestmodule online

Het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO), waarin de Rijksoverheid, UvW, VNG en IPO samenwerken, heeft informatie over asbest. Deze vindt u op het thema Asbest van het Informatiepunt Leefomgeving. Met de volgende url: https://iplo.nl/thema/asbest/

Asbest verwijderen

Vóórdat u asbest gaat verwijderen, moet u nagaan of dat op grond van de wet- en regelgeving is toegestaan en of u daarvoor een deskundig en gecertificeerd bedrijf moet inschakelen. Meer informatie vindt u op deze pagina: Overzicht asbestregelgeving van het Informatiepunt Leefomgeving. 

Asbest op eigen terrein

Als u asbest aantreft op uw eigen terrein, bent u zelf verantwoordelijk voor het verwijderen van het asbesthoudende materiaal. U moet zelf onderzoek laten verrichten naar de ernst van de verontreiniging. Een bodemonderzoek kunt u laten uitvoeren door een bodemonderzoeksbureau. Het onderzoek moet worden uitgevoerd volgens de regels van de NEN 5707 (opgesteld door het Nederlands Normalisatie-instituut). De gemeente is het bevoegd gezag op het gebied van asbestsaneringen.