Asbest in de bodem

Vóór 1994 zijn asbesthoudende materialen veel gebruikt, bijvoorbeeld in gebouwen en woningen. Later werd algemeen bekend dat asbest grote risico's voor de gezondheid met zich mee kan brengen.

Wat is asbest

Asbest is een verzamelnaam voor een aantal in de natuur voorkomende mineralen die zijn opgebouwd uit fijne, microscopisch kleine vezels. Losse asbestvezels zijn met het blote oog niet zichtbaar.

Asbest is in het verleden veel gebruikt, bijvoorbeeld in gebouwen en woningen, vanwege de goede eigenschappen. Het is sterk, slijtvast, isolerend en bovendien goedkoop. De grote risico's die asbest oplevert voor de gezondheid werden pas later bekend. Asbestvezels kunnen bij inademing diep in de longen doordringen en op termijn buikvlieskanker, longvlieskanker en asbestose (stoflongen) veroorzaken.

Door dumping, onzorgvuldige sloop, calamiteiten (brand) en erosie kan asbest op of in de bodem terechtkomen.

Wanneer u asbest of asbestverdacht materiaal vindt, dan is het belangrijk het zo spoedig mogelijk te laten verwijderen om verdere verspreiding te voorkomen en risico's voor mens en milieu te beperken. Het verwijderen van asbest moet in beginsel uitgevoerd worden door een specialistisch bedrijf.

Nieuwe gevallen van bodemverontreiniging met asbest, die zijn ontstaan vanaf 1993 moeten voor zover mogelijk is, volledig worden verwijderd. Dat betekent in het geval van asbest dat de verontreiniging tot de nulwaarde (detectiegrens) moet worden verwijderd.

Asbest in openbaar of eigen terrein

Als u asbest op een openbaar terrein vindt, moet u dit altijd melden bij de OD NHN. Als het nodig is zal de gemeente het asbest zo snel mogelijk laten verwijderen en mogelijk ook onderzoek laten verrichten naar de mate van de verontreiniging. In sommige gevallen wordt het terrein afgezet gedurende het onderzoek.  

Asbest op eigen terrein

Als u asbest aantreft op uw eigen terrein bent u zelf verantwoordelijk voor het verwijderen van het asbesthoudende materiaal. U dient zelf onderzoek te laten verrichten naar de ernst van de verontreiniging. Een bodemonderzoek kunt u laten uitvoeren door een bodemonderzoeksbureau. Het onderzoek moet worden uitgevoerd volgens de regels van de NEN 5707 (opgesteld door het Nederlands Normalisatie-instituut).

Voor meer informatie over o.a. het herkennen van asbest kunt u bijvoorbeeld kijken op het stappenplan 'Wat te doen bij asbest' van de Rijksoverheid.