Verplaatsen of hergebruiken van grond of bouwstoffen (Besluit bodemkwaliteit)

Na een verbouwing heeft u soms grond over. U kunt deze grond binnen uw eigen perceel vrij hergebruiken. U mag deze grond echter niet zomaar aan iemand anders geven. Degene die de grond gaat hergebruiken, heeft namelijk te maken met het Besluit bodemkwaliteit.

Besluit bodemkwaliteit

Sinds 1 juli 2008 gelden nieuwe regels voor het gebruiken van bouwstoffen, grond en baggerspecie. Deze regels zijn beschreven in het Besluit bodemkwaliteit.

Voorbeelden van bouwstoffen zijn dakpannen, bakstenen of puinverharding.

Het doel van het Besluit bodemkwaliteit is te voorkomen dat de bodem (grond en grondwater) en het oppervlaktewater worden verontreinigd door het gebruik van bouwstoffen, grond of baggerspecie.

Daarnaast wordt er gestreefd naar het hergebruik van grondstoffen. Op deze manier wordt er minder materiaal gestort en hoeven er minder nieuwe grondstoffen gewonnen te worden. Dit hergebruik mag echter niet leiden tot verontreinigingen. Uitgangspunt hierbij is dat een locatie altijd geschikt moet blijven voor de functie die deze heeft.

Wanneer krijgt u te maken met het Besluit bodemkwaliteit?

Wanneer u grond of bouwstoffen gaat gebruiken of opslaan (op/in de bodem), geldt normaliter het Besluit bodemkwaliteit.

Dit gaat bijvoorbeeld op bij de aanleg van een oprit of bij het ophogen van uw tuin. U dient dan te voldoen aan de regels van het besluit. Het is van belang dat u er altijd op let dat u het oppervlaktewater en/of de bodem niet verontreinigt (de zorgplicht). Dit betekent dat u geen vuilere grond of bouwstof mag toepassen dan de bodem waarop u de grond of bouwstof toepast.

Vrijstellingen van melding

Het verplaatsen/hergebruiken van bouwstoffen, grond en baggerspecie moet - conform het Besluit bodemkwaliteit - in de meeste gevallen vooraf worden gemeld aan het bevoegd gezag.

Voor particulieren bestaan er echter een aantal vrijstellingen:

  • Zo bent u niet verplicht om de kwaliteit van de bouwstoffen aan te tonen.
  • Indien u een hoeveelheid grond of baggerspecie koopt en het gaat gebruiken op uw terrein, bent u niet verplicht aan te tonen wat de kwaliteit hiervan is. Ook bent u niet verplicht aan te tonen wat de kwaliteit is van de bestaande bodem, waarop u de grond of baggerspecie gaat aanbrengen. Wel moet u het aankoopbewijs bewaren zodat u kunt aantonen waar de grond of baggerspecie vandaan komt.
  • Ten slotte hoeft u als particulier niet bij de gemeente te melden dat u grond, baggerspecie of bouwstoffen gaat gebruiken.

Schakelt u een bedrijf in, bijvoorbeeld een hovenier of aannemer, dan heeft het bedrijf de plicht te zorgen voor de verplichtingen die voor bedrijven gelden op grond van het Besluit bodemkwaliteit.