Enquête gebruik Bodemloket OD NHN

Met uw antwoorden kunnen wij de module waar mogelijk verbeteren en de producten beter aan laten sluiten op uw wensen.

Enquête gebruik Bodemloket
1. Vanuit welke achtergrond gebruikt u bodeminformatie?
2. Met de rapportagemodule kunt u een samenvatting van beschikbare bodeminformatie opvragen van een adres, een kadastraal perceel of een zelf te tekenen polygoon. Daarbij kunt u kiezen met of zonder 25 meter buffer. Is de werking van deze module duidelijk?
3. De samenvatting heeft een indeling in bodemlocatie, besluiten, onderzochte activiteiten en onderzoeken bij de locatie en informatie uit het historisch bodembestand. Elk onderdeel toont informatie in een aantal velden. Vindt u deze indeling logisch?
4. Via een zoekopdracht worden ook de beschikbare bodemrapporten getoond. Is de werking van deze module duidelijk?

Wanneer u op 'volgende pagina' klikt, wordt het formulier verzonden.