Bouwen en geluid

Wilt u gaan bouwen in de buurt van een bedrijf en past uw plan in het omgevingsplan? Dan zal het bedrijf tijdens de bedrijfsactiviteiten rekening moeten houden met uw bouwplan. De eigenaar moet zich namelijk blijvend houden aan de milieuvoorschriften.

Onderzoek bouwplannen

Als uw plan niet in het omgevingsplan past moet u onderzoek doen naar de gevolgen van uw bouwplan voor het betreffende bedrijf. Moet het bedrijf voorzieningen treffen of de bedrijfsvoering aanpassen, dan zijn de kosten daarvan doorgaans voor u. Afhankelijk van de aard en omvang van het bedrijf én de omgeving, gelden afstanden waarbij onderzocht moet worden wat de gevolgen van de bouwplannen zijn.

U kunt contact opnemen met de OD NHN als u twijfelt of een dergelijk onderzoek nodig is.

Geluidonderzoek weg-, spoorweg- en industrielawaai

Een geluidonderzoek, ook wel akoestisch onderzoek genoemd, is nodig wanneer uw bouw- of schetsplan voor een woning (of ander geluidgevoelig gebouw) binnen een geluidaandachtsgebied van een weg, spoorweg en/of industrieterrein ligt. Meer informatie is te lezen op de website van informatiepunt Leefomgeving.
Als uw bouwplan past in het omgevingsplan, hoeft u alleen aan te tonen dat er voldaan kan worden aan het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) . Dat houdt in dat in de woning het geluidniveau niet hoger mag zijn dan 33 dB.

Neem contact op met de OD NHN, als u wilt weten of een akoestisch onderzoek nodig is.