Bouwen en bedrijven in de omgeving

Wilt u gaan bouwen in de buurt van een bedrijf en past uw plan in het bestemmingsplan? Dan zal het bedrijf tijdens de bedrijfsactiviteiten rekening moeten houden met uw bouwplan. De eigenaar moet zich dan houden aan de milieuvoorschriften.

Onderzoek bouwplannen

Als uw plan niet in het bestemmingsplan past moet u onderzoek doen naar de gevolgen van uw bouwplan voor het betreffende bedrijf. Moet het bedrijf voorzieningen treffen of de bedrijfsvoering aanpassen, dan zijn de kosten daarvan doorgaans voor u. Afhankelijk van de aard en omvang van het bedrijf én de omgeving, gelden afstanden waarbij onderzocht moet worden wat de gevolgen van de bouwplannen zijn.

U kunt contact opnemen met de OD NHN als u twijfelt of een dergelijk onderzoek nodig is.

Geluidonderzoek

Een geluidonderzoek, ook wel akoestisch onderzoek genoemd, is nodig wanneer de geluidbelasting op de gevel van uw bouw- of schetsplan hoger is dan de voorkeursgrenswaarde. Dat kan het geval zijn wanneer uw plan in de buurt ligt van een drukke weg, een spoorlijn of een gezoneerd industrieterrein.

Wanneer uw bouwplan past in het bestemmingsplan, hoeft u alleen aan te tonen dat er voldaan kan worden aan het Bouwbesluit. Dat houdt in dat in de woning het geluidniveau niet hoger mag zijn dan 33 dB.

Is voor uw bouwplan een wijziging of vrijstelling van het bestemmingsplan nodig? Dan moet u daarnaast ook kunnen aantonen wat de geluidbelasting op de gevel van de woning wordt.

Neem contact op met de OD NHN, wanneer u wilt weten of een akoestisch onderzoek nodig is.