Luchtkwaliteit en natuuronderzoek

De luchtkwaliteit in Noord-Holland Noord is over het algemeen goed. Alleen langs hele drukke wegen kan er sprake zijn van een te hoge luchtverontreinging. Hier hangen vooral stikstofoxide en fijnstof in de lucht.

Als uw bouwplan niet in het bestemmingsplan past en u wilt langs een betreffende weg bouwen, moet er worden onderzocht of het verantwoord is om daar te gaan wonen. Vaak is dan de geluidbelasting ook al een probleem.

De OD NHN kan u vertellen of een onderzoek nodig is.

Luchtkwaliteit en natuuronderzoek

Natuuronderzoek

In Nederland leven veel bijzondere dieren en planten. Dat willen we graag behouden. Om deze dieren en planten te beschermen, zijn er bepaalde gebieden aangewezen waar niet zomaar mag worden gebouwd. In deze gevallen moet eerst onderzocht te worden of het gebied door uw bouwplan kan worden aangetast.

Zo wordt onder andere gekeken of er beschermde dieren en/of planten aanwezig zijn op de plaats waar u wilt bouwen. Op een drukke plaats met weinig groen in de nabije omgeving zal dat niet snel het geval zijn, maar op andere plaatsen is deze kans zeker aanwezig. Op dat moment is onderzoek nodig.

Dat geldt ook voor te slopen gebouwen. Er moet bijvoorbeeld eerst duidelijk zijn of er geen vleermuizen in het gebouw leven.

Aangetroffen dieren of planten kunnen eventueel worden verplaatst. Dat is niet mogelijk als er bijvoorbeeld vogels aan het nestelen zijn. Daarom mogen bomen vaak alleen buiten het broedseizoen worden gerooid.

Vragen?

Als u twijfelt of er al dan niet beschermde planten en dieren voorkomen in het door u te bebouwen gebied, kunt u contact opnemen met de OD NHN.