Luchtkwaliteit en natuuronderzoek

De luchtkwaliteit in Noord-Holland Noord is over het algemeen goed. Alleen langs hele drukke wegen kan er sprake zijn van een te hoge luchtverontreinging. Hier hangen vooral stikstofoxide en fijnstof in de lucht.

Als uw bouwplan niet in het omgevingsplan past en u wilt langs een betreffende weg bouwen, moet er worden onderzocht of het verantwoord is om daar te gaan wonen. Vaak is dan de geluidbelasting ook al een probleem.

De OD NHN kan u vertellen of een onderzoek nodig is.

Luchtkwaliteit en natuuronderzoek

Natuuronderzoek

Om natuur in Nederland te beschermen gelden er regels met betrekking tot planten en dieren. In de Omgevingswet staat dat er een vergunning nodig is voor activiteiten die ervoor zorgen dat nesten of verblijfplaatsen van dieren beschadigd raken, vernield worden of weggehaald worden. Er staat in de wet ook dat er een vergunning nodig is voor het verwonden, vangen en/of doden van dieren.   

Ook zijn er regels voor natuurgebieden. Er zijn verschillende Natura 2000-gebieden aangewezen in de provincie Noord-Holland.  Ook in de regio Noord-Holland Noord bevinden zich enkele van deze gebieden. Daarnaast zijn er door de provincie gebieden aangewezen als Bijzonder Provinciaal Landschap. In deze gebieden mag niet zomaar worden gebouwd en moet eerst onderzocht worden of het gebied door uw bouwplan kan worden of aangetast. 

Aan de hand van de locatie en omstandigheden kan een inschatting gemaakt worden of er mogelijk beschermde soorten aanwezig zijn of natuurgebieden worden beïnvloed. Een ecologisch deskundige kan u hierbij helpen. De deskundige kan u ook advies geven over het voorkomen van schadelijke effecten. Een ecologisch deskundige kunt u onder andere vinden via het Netwerk Groene Bureaus.  

Vragen?

Meer informatie over beschermde planten, dieren en gebieden kunt u vinden op onze pagina ‘Natuur’.