Uitbreiding elektriciteitsnet

Het elektriciteitsnetwerk in de provincie Noord-Holland heeft op verschillende plekken zijn maximale capaciteit bereikt. Daarom moet het zo snel mogelijk worden uitgebreid.

De provincie Noord-Holland, netbeheerders, Liander, Tennet en betrokken gemeenten werken samen in de Taskforce Energie-infrastructuur om dat te realiseren.

In de brochure rechts op deze pagina (of onderaan als u onze mobiele website bezoekt) leest u daar meer over.