Hoe bereid ik mij voor op een controle?

Eén van de taken van de OD NHN is het controleren of bedrijven zich aan de milieuvoorschriften houden. Uw bedrijf kan zowel aangekondigd als onaangekondigd worden bezocht door inspecteurs van de OD NHN.

Controles

Als een overtreding van de milieuvoorschriften wordt geconstateerd, krijgt u de gelegenheid om binnen een bepaalde termijn de situatie te verbeteren. Deze termijn is afhankelijk van de ernst van de overtreding. Na het verlopen van de gestelde termijn volgt altijd een hercontrole. Als de overtredingen tijdens de hercontrole niet zijn opgeheven, dan wordt er een sanctie opgelegd.

De OD NHN maakt onderscheid tussen de volgende controles:

 • Integrale controle: een controle bij een bedrijf waarbij alle aspecten van de milieuwet- en regelgeving, die van toepassing zijn, worden gecontroleerd;
 • Aspectcontrole: een controle bij een bedrijf waarbij één of meerdere aspecten van de milieuwet- en regelgeving, die van toepassing zijn, worden gecontroleerd;
 • Administratieve controle: een controle bij een bedrijf waarbij administratieve stukken worden gecontroleerd;
 • Hercontrole: een controle bij een bedrijf naar aanleiding van geconstateerde overtredingen tijdens de integrale-, aspect-, of administratieve controle;
 • Gevelcontrole: een controle bij een bedrijf waarbij wordt vastgesteld of er bedrijfsmatige activiteiten plaatsvinden die onder de Wet milieubeheer vallen.

Voorbereiding

Tijdens een controle let de inspecteur van de OD NHN daarom op meerdere aspecten binnen uw bedrijf.

U bereidt zich het beste voor op een controle door voorafgaand alle relevante documenten, zoals certificaten en onderhoudspapieren voor installaties, klaar te leggen. Kijk daarnaast kritisch naar alle aspecten in uw bedrijf die mogelijk invloed hebben op het milieu.

De OD NHN kijkt tijdens een controle naar de volgende punten:

 • Veiligheid: alle aspecten van uw bedrijf die van belang zijn voor de veiligheid in en om uw bedrijf. Heeft u bijvoorbeeld een opslag voor gevaarlijke stoffen? Voldoet deze aan de regels?
 • Afvalwater: alle aspecten van uw bedrijf die van belang zijn voor de bescherming van het water. Zijn er olie- en vetafscheiders aanwezig? Is er een schrobput aanwezig? Bestaan er controlevoorzieningen voor het afvalwater?
 • Lucht: in de milieuwet- en regelgeving zijn voorschriften opgenomen ter bescherming van de luchtkwaliteit. De OD NHN controleert daarom alle aspecten van uw bedrijf die van belang zijn voor schone lucht. Is er bijvoorbeeld een ontgeuringsinstallatie aanwezig? Voldoet de afvoer voor bijvoorbeeld verfdampen aan de milieuwet- en regelgeving?
 • Bodem: alle aspecten van uw bedrijf waarbij bodembedreigende activiteiten kunnen plaatsvinden. Is er bijvoorbeeld een vloeistofdichte en/of –kerende vloer aanwezig? Worden accu’s op de juiste wijze opgeslagen? Zijn er lekbakken aanwezig?
 • Geluid: uw bedrijf kan geluid produceren. Dit kan overlast geven voor de directe omgeving. De OD NHN controleert of uw bedrijf zich houdt aan de geluidsvoorschriften. Er kan bijvoorbeeld een geluidsmeting plaatsvinden bij uw bedrijf naar aanleiding van een melding over geluidsoverlast;
 • Afval: houdt u zich tijdens het scheiden en afvoeren van afval aan de regels? Worden de verschillende afvalstoffen op de juiste manier van elkaar gescheiden en afgevoerd? Wordt zwerfafval opgeruimd volgens de voorschriften?
 • Energie: in de milieuwet- en regelgeving zijn voorschriften opgenomen waarmee het efficiënt omgaan met energie wordt gewaarborgd. Verbruikt uw bedrijf meer water of elektriciteit dan gemiddeld?