Toezicht wegen en vaarwegen

De OD NHN houdt ook toezicht op de wet- en regelgeving op het gebied van wegen en vaarwegen.

Doel toezicht

Bij het toezicht op en de handhaving van de wet- en regelgeving op het gebied van de wegen en vaarwegen, richt de OD NHN zich vooral op de circa 250 kilometer vaarweg die de provincie in beheer heeft. Op de wegen komen geen structureel gevaarlijke situaties voor. Wel reageert de OD NHN daar op meldingen, klachten, incidenten en tips.

Het doel van het toezicht op de vaarwegen, is de bevordering van de doorstroming van het verkeer op de Noord-Hollandse routes. De veilige doorgang van de vrachtvaart en het tegengaan van het innemen van nieuwe illegale ligplaatsen door woonschepen en de recreatievaart hebben prioriteit.

Voor meer informatie over wegen en vaarwegen kunt u de website van de provincie bezoeken.