Aardgasvrij wonen

De bebouwde omgeving in Nederland moet in 2050 aardgasvrij zijn. Dit roept veel vragen op: Hoe gaan we dit bereiken? Wat is de rol van gemeenten? Wat kunt u als inwoner nu al doen? Deze vragen worden beantwoord in de campagne Wij doen Wat!

Waarom aardgasvrij?

Een duurzamere warmtebron is hard nodig en beter voor het milieu. Door de gaswinning in Groningen ontstaan aardbevingen die schade aan woningen veroorzaken. Ook komt er bij het stoken en koken op aardgas CO2 in de lucht en raakt het Nederlandse aardgas ooit op. Daarom gaan we op zoek naar een duurzaam, klimaatneutraal alternatief. Hoe de andere warmtebron eruit gaat zien is nog niet duidelijk en zal per gebied verschillen. Mogelijkheden zijn: biogas, waterstofgas, groene energie (wind of zon), elektrische oplossingen, aquathermie, geothermie en innovaties die de komende dertig jaar nog volgen. 

Campagne WAT.nu? En WAT.later?

De bovenregionale campagne Wij doen Wat is tot stand gekomen door een nauwe samenwerking tussen vijftien gemeenten uit Noord-Holland Noord, het Duurzaam Bouwloket, het Servicepunt Duurzame Energie en de OD NHN. De campagne wordt mede mogelijk gemaakt door de provincie Noord-Holland.
De campagne neemt inwoners mee in de overgang naar aardgasvrij wonen in 2050. We hebben de tijd om de overgang stap voor stap te maken. De campagne informeert over de rol van de gemeente en over wat inwoners zelf kunnen doen. Via deze website van wij doen wat vertellen inwoners uit de verschillende gemeenten wat zij al hebben gedaan om aardgasvrij te wonen. En wat ze later kunnen doen. Ook wethouders, woningcorporaties en experts van Liander en het Duurzaam Bouwloket beschrijven hoe zij omgaan met aardgasvrij wonen.  

Transitievisie Warmte

Alle gemeenten hebben een Transitievisie Warmte opgesteld. In de visie regelen gemeenten wanneer en hoe gebieden en/of wijken overstappen op andere warmtebronnen. Tijdens de verandering wijst de website wijdoenwat.nl inwoners en ondernemers de weg naar onafhankelijk advies dat aansluit bij de visie van hun eigen gemeente. 

Zelf aan de slag

Om inwoners goed te kunnen adviseren, werken de gemeenten samen met het Duurzaam Bouwloket. Zij helpen woningeigenaren met onafhankelijk advies en informatie over duurzame woonoplossingen. Denk aan energie besparen, energie opwekken, duurzaam (ver)bouwen en subsidiemogelijkheden.