Bodemenergie

Bodemenergie is een duurzame manier om uw huis te verwaren. De OD NHN legt u alles uit over deze techniek.

Wat is de bodemenergie?

Bodemenergie is het gebruik van warmte en koude in de ondiepe ondergrond (tot 500 meter diep). Er bestaan open en gesloten bodemenergiesystemen. Beiden werken met een warmtepomp.

Open systemen worden ook wel ‘WarmteKoudeOpslag (WKO)-systemen’ genoemd en worden toegepast voor (kantoor)gebouwen, kassen en woningbouwlocaties.

Een gesloten systeem noemt men vaak 'bodemwarmtewisselaar’ of ‘bodemwarmtepomp'. Bodemwarmtewisselaars kunnen worden toegepast bij woningen (enkele en meerdere) en kleinere (kantoor)gebouwen.

Het principe van bodemenergie is dat in de zomer wordt gekoeld met winterkoude en in de winter wordt verwarmd met zomerwarmte die opgeslagen is in de bodem. Hierdoor kan flink worden bespaard op de energiekosten.

Bodemenergie, een duurzame investering

Met een bodemwarmtepomp kunt u uw huis duurzaam verwarmen en koelen met gratis energie uit bodem, lucht of water. U bespaart 30%-60% op energiekosten voor het verwarmen, koelen en verbruik van warm tapwater. Daarnaast heeft u minder last van energieprijsstijgingen, want uw energie komt voor een groot deel gewoon uit de omgeving.

Onderhoud aan deze systemen is noodzakelijk om een lange levensduur van bronnen en installatieonderdelen te waarborgen. Geadviseerd wordt dan ook om uw installatie jaarlijks te laten controleren door een erkend bedrijf.

Regels voor bodemenergiesystemen

Voor gesloten systemen groter dan 70 kW bodemzijdig vermogen, moet de initiatiefnemer een vergunning aanvragen bij de gemeente. Voor kleinere gesloten systemen is alleen een melding vereist.

Melden of een vergunning aanvragen van een gesloten bodemenergiesysteem kan via het Omgevingsloket Online (voor particulieren).

Belangrijke informatie voor eigenaren van gesloten bodemenergiesystemen

Bent u eigenaar van een bodemwarmtewisselaar die is geplaatst voor 1 juli 2013? Zorg er dan voor dat uw systeem zichtbaar wordt op de landelijke kaart, zodat anderen er rekening mee kunnen houden. Uw systeem is dan wettelijk beschermd tegen negatieve beïnvloeding door een bodemenergiesysteem dat later wordt geplaatst in uw directe omgeving.