Duurzaamheids- en Starterslening Schagen

 Het Nationaal Warmtefonds heeft een nieuwe vorm van de Energiebespaarlening aangekondigd. Het gaat om een lening met 0% rente voor huishoudens met een verzamelinkomen tot € 60.000,-

Let op: Met ingang van 1 januari 2024 kunt u de duurzaamheidslening niet meer aanvragen. Mocht u toch een lening willen aanvragen, kunt u bij het Nationaal Warmtefonds terecht.

Let op: Met ingang van 1 januari 2024 kunt u de starterslening bij de gemeente Schagen aanvragen.

Duurzaamheidslening Schagen

Bent u eigenaar of bewoner van een woning in de gemeente Schagen en wilt u energiebesparende maatregelen nemen in en rond uw huis? Dan komt u waarschijnlijk in aanmerking voor een Duurzaamheidslening. Hiermee kunt u tegen een zeer lage vaste rente geld lenen voor het verduurzamen van uw huis.

Particulieren kunnen minimaal € 2.500 en maximaal € 25.000 lenen. De lening moet binnen 10 tot 15 jaar worden terugbetaald. Deze lening mag altijd en kosteloos sneller worden afgelost. Ook huurders of kleine verhuurders mogen gebruik maken van deze lening. Kijk voor de actuele rentestand van de lening op de site van SVn

De lening is goed te combineren met subsidies voor het verduurzamen van uw huis.

Woning verduurzamen

Altijd al willen weten welke maatregelen u allemaal kunt treffen om uw woning te verduurzamen? Het Duurzaam Bouwloket laat u zien wat u allemaal aan uw woning kunt verbeteren om jaarlijks veel geld en energie te besparen.
Energiebesparing heeft een aantal belangrijke voordelen. Zo zorgt het naast een lagere energierekening ook voor een hoger energielabel en meer comfort in uw woning. Kijk snel welke maatregelen u allemaal kunt treffen!

Duurzaamheidslening aanvragen

Let op: Met ingang van 1 januari 2024 kunt u de duurzaamheidslening niet meer aanvragen.

Volg de volgende stappen om de duurzaamheidslening aan te vragen:

 • Vul op het formulier (rechts op deze pagina) uw gegevens in. Houd daarbij de (digitale) offertes van de uit te voeren maatregelen bij de hand. De OD NHN beoordeelt uw gegevens op de eisen, zoals die zijn gesteld in de Verordening Duurzaamheidslening.
 • U krijgt van de OD NHN (namens de gemeente) een voorlopige toewijzingsbrief en het aanvraagformulier duurzaamheidslening van de SVn (Als uw aanvraag wordt afgewezen, krijgt u een afwijzingsbrief, waarin staat waarom uw aanvraag is afgewezen).
 • Vul het Aanvraagformulier van de SVn in en stuur het door naar SVn.
 • Uw aanvraag krijgt een financiële beoordeling van SVn. Bij een negatief financieel advies vervalt uw aanvraag. Bij een positief financieel advies ontvangt u automatisch een offerte voor de Duurzaamheidslening.
 • Onderteken de offerte en stuur deze terug naar SVn.
Starterslening Schagen

Met de Starterslening wordt het verschil tussen het maximale hypotheekbedrag en de totale aankoopsom van de woning gefinancierd. Een extra voordeel is dat de starter de eerste drie jaar geen maandlasten hoeft te betalen voor de lening. De lening wordt afgesloten bij de gemeente via het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn).

Wie in aanmerking komt, kan een starterslening aanvragen van maximaal 50.000 euro. Met deze lening kan het verschil tussen het maximale hypotheekbedrag en de totale aankoopsom van de woning worden gefinancierd. Kijk voor de actuele rentestand op de site van SVn.

Met het invoeren van de starterslening wordt bijgedragen aan het creëren van kansen voor starters op de koopwoningmarkt waardoor zij niet genoodzaakt zijn om uit te wijken naar andere gemeenten, of gedwongen worden om gebruik te maken van de (sociale) huurwoningvoorraad met lange wachtlijsten tot gevolg.

Voorwaarden starterslening

Voor het aanvragen van een starterslening heeft de gemeente Schagen strikte voorwaarden gesteld. Een aantal belangrijke voorwaarden:

 • De aanvrager heeft niet eerder een woning gekocht.
 • De aanvrager is meerderjarig en verblijfsgerechtigd in Nederland.
 • Maximale koopsom woning bedraagt 324.000 euro k.k. inclusief verbeterkosten
 • Beschikbaar voor koopstarters die op dit moment woonachtig zijn in de gemeente Schagen, oud-inwoners van de gemeente Schagen of personen die een economische binding hebben met de gemeente Schagen.
Starterslening aanvragen

Let op: Met ingang van 1 januari 2024 kunt u de starterslening bij de gemeente Schagen aanvragen. Wij verwijzen u graag door naar de website van gemeente Schagen.

Volg de volgende stappen om de starterslening aan te vragen:

 • Aan de rechterkant van deze website vindt u het benodigde formulier
 • Vul op onderstaand formulier uw gegevens in. Daarbij moet u een kopie van een voorlopige koop- en aanneemovereenkomst en een uittreksel van de Basisregistratie van de gemeente Schagen uploaden. De OD NHN beoordeelt uw gegevens op de eisen, zoals die zijn gesteld in de Verordening Starterslening.
 • U krijgt van de OD NHN (namens de gemeente) een voorlopige toewijzingsbrief en het aanvraagformulier starterslening van de SVn (Als uw aanvraag wordt afgewezen, krijgt u een afwijzingsbrief waarin staat waarom uw aanvraag is afgewezen).
 • Vul het Aanvraagformulier van de SVn in en stuur het door naar SVn.
 • Uw aanvraag krijgt een financiële beoordeling van SVn. Bij een negatief financieel advies vervalt uw aanvraag. Bij een positief financieel advies ontvangt u automatisch een offerte voor de Starterslening.
 • Onderteken de offerte en stuur deze terug naar SVn.