Subsidieregeling energiebesparing bestaande woningen Castricum 2023 - 2026

Voorwaarden

De regeling kan alleen worden aangevraagd door eigenaar-bewoners van een bestaande woning in de gemeente Castricum waarvan de WOZ-waarde van het jaar 2022 lager is dan 452.000 euro.

Daarnaast gelden o.a. de volgende voorwaarden:

 • De werkzaamheden moeten zijn/worden uitgevoerd door een daartoe gespecialiseerd bedrijf. Doe-het-zelf is uitgesloten.
 • De woning heeft een woonfunctie. Recreatiewoningen zijn uitgesloten.
 • De werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd tussen 30 maart 2023 en 1 november 2026.
 • De werkzaamheden hebben geen betrekking op een uitbreiding / vergroting van de woning.
 • De overige voorwaarden vindt u terug in de Subsidieregeling en de Maatregelenlijst.

 

Maatregelen

U kunt de subsidie aanvragen voor isolatiemaatregelen die ook via de landelijke ISDE-regeling worden gesubsidieerd. Het is toegestaan om gebruik te maken van zowel de ISDE-regeling als deze gemeentelijke regeling.

De gemeentelijke regeling geeft subsidie op:

 • Dak-, zolder- of vlieringisolatie
 • Vloer- en bodemisolatie
 • Binnengevenisolatie
 • Buitengevelisolatie en spouwmuurisolatie. Let op: hiervoor geldt dat u een ontheffing Wet natuurbescherming of een ecologisch onderzoek dient te kunnen overleggen.
 • HR++ glas en HR+++ glas
 • Isolerend paneel in combinatie met HR++(+) glas
 • Isolerende deur in combinatie met HR++(+) glas
 • Energiezuinig ventiliatiesysteem (alleen in combinatie met met andere maatregelen)
 • Verwijderen aardgasaansluiting (alleen in combinatie met andere maatregelen)
   

Hoe vraagt u subsidie aan?

Op deze pagina vindt u ook het Aanvraagformulier. Vul deze in. 
Verplichte bijlagen zijn:

 • Offerte indien de werkzaamheden nog moeten worden uitgevoerd.
 • Factuur, Betaalbewijs en Aannemers-installateursverklaring wanneer de maatregelen inmiddels zijn uitgevoerd.
 • Bij spouwmuurisolatie of buitengevelisolatie is een ecologisch vooronderzoek of ontheffing Wet natuurbescherming vereist.

 

Voor het ondertekenen van de invulbare pdf's kunt u deze het beste openen in het programma Adobe Acrobat Reader op uw computer.
 

Vragen?

Heeft u een vraag over een gemeentelijke subsidie?

Neem dan telefonisch contact op met onze subsidie-medewerkers via 088-10 21 398 (op werkdagen van 9:00-12:00 uur) of stel uw vraag online via ons contactformulier.