Adviezen voor renovatie en nieuwbouw van utiliteitsgebouwen

Bedrijven en instellingen zijn (conform artikel 2.15 van het Activiteitenbesluit) verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen. Het gaat hier om gebouwen met een jaarlijks elektriciteitsverbruik van meer dan 50.000 kWh of meer dan 25.000 m3 aardgasequivalenten (Aeq). De energiebesparing levert ten opzichte van de investering al snel geld op.

In het artikel is de verplichting beschreven dat in dergelijke gebouwen alle maatregelen zijn genomen met een maximale terugverdientijd van 5 jaar. Een terugverdientijd is mede afhankelijk van de energieprijs. Om onnodige discussies te vermijden zijn ter verduidelijking erkende maatregelen aangewezen per bedrijfstak.

Duurzame (her)ontwikkeling

Op verzoek van gemeenten uit het werkgebied, heeft OD NHN de handreiking 'Duurzame (her)ontwikkeling' ontwikkeld. Dit is gedaan in samenwerking met Duurzaam Bouwloket en Groot Ecobouw.

In het digitale document vinden gemeenten informatie en praktijkvoorbeelden waarmee zij duurzaamheidskansen kunnen benutten. Zowel in de richting van de initiatiefnemers die (ver)bouwplannen hebben, als in de gebieds- en projectontwikkeling van gemeenten. De handreiking geeft bij (ver)bouwplannen goede handvatten op het gebied van duurzaam bouwen.

De handreiking richt zich op de volgende type ontwikkelingen:
- Duurzame zelfbouw door particuliere opdrachtgevers
- Verbouwing van bestaande woningen
- Nieuwbouw en de verbouwing van een bedrijfspand
- Het transformeren van een bedrijfspand naar een woonfunctie
- Duurzame projectontwikkeling, opdrachtgeverschap en bouw- en/of gebiedsontwikkeling

Subsidieregeling

In sommige gevallen kunnen ondernemers gebruikmaken van subsidies of financiele regelingen om hun investering in energiebesparende en/of energieopwekkende maatregelen deels te financieren. Vanwege de diversiteit en het grote aantal aan verschillende regelingen, verwijzen wij u graag naar de websites van de provincie Noord-Holland en het ministerie van Economische Zaken.

Hieronder volgt een kleine lijst met veel gebruikte landelijke regelingen: