Energie Efficieny Richtlijn (EED)

Europa vraagt haar lidstaten om het energieverbruik en de bijhorende emissies drastisch te verminderen. Dit is voor ondernemingen vastgelegd in de Energy Efficiency Directive (EED). De EED is in Nederland opgenomen in de ‘Tijdelijke regeling implementatie Richtlijn energie-efficiëntie’.

Voor wie?

Deze regeling geldt voor ondernemingen met meer dan 250 medewerkers of een jaaromzet van € 50 miljoen of meer én een jaarlijks balanstotaal van € 43 miljoen of meer. De regeling heeft bepaald dat de energie-audit inclusief een plan van aanpak uiterlijk in 2015 uitgevoerd moest zijn. Ook had het verslag binnen vier weken na uitvoering van de audit toegestuurd moet worden aan het bevoegd gezag. De energie-audit moet elke 4 jaar opnieuw worden uitgevoerd.

Op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is de regeling toegelicht. Daar kunt u ook de veel gestelde vragen en antwoorden downloaden, alsmede een rapportageformat die gebruikt kan worden voor de energie-audit.

Naast de EED-regeling geldt:

Op het Energielabel is de OD NHN geen toezichthouder, maar het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Indien voor een organisatie meerdere van bovenstaande zaken van toepassing zijn, kan het efficiënter zijn om deze zaken met elkaar te combineren in een onderzoek.