Snel energie besparen als ondernemer

Het broeikaseffect wordt onder meer veroorzaakt door de uitstoot van kooldioxide bij energieverbruik. Nationale overheden passen daarom wereldwijd beleid toe om de uitstoot van CO2 te verminderen. Veelal gebeurt dit door het gebruik van duurzame energie te stimuleren.

Wat kunt u nu al doen?

Als ondernemer kunt u vandaag al stappen zetten om energie te besparen. Ontdek welke energiezuinige maatregelen u kunt nemen en al binnen een jaar heeft terugverdiend. Deze menukaart met maatregelen is opgesteld door OD NHN in samenwerking met betrokken partijen.

Energieonderzoek

Energie is een belangrijk instrument voor ondernemers. Het wordt onder andere gebruikt voor productie, verwarming, koeling, ventilatie, ICT en verlichting. De zorg voor het energieverbruik (de CO2-uitstoot) is onder gebracht in de Wet milieubeheer. Vergunningverleners en handhavers van de OD NHN vragen daarom naar de hoogte van de energierekening en kijken tijdens een bedrijfsbezoek onder andere naar de energiesituatie. Zij kunnen u globaal adviseren over besparingsmogelijkheden. Wanneer uw bedrijf véél energieverbruik kent en een hoog besparingspotentieel heeft, kunt u worden verplicht een energieonderzoek te laten uitvoeren.

U kunt bij het energiecentrum zelf een test doen om mogelijke besparingen binnen uw bedrijf in kaart te brengen. Voor advies kunt u terecht bij onze klimaatspecialisten via het contactformulier.