Energiebesparingsplicht

Veel ondernemingen en instellingen vallen onder de informatie- en energiebesparingsplicht. Geldt dit ook voor u? 
Ontdek het met Check Klik Bespaar.

Check

Verbruikt uw onderneming of instelling meer dan 50.000 kWh elektriciteit en/of meer dan 25.000 m3 gas per jaar? Dan valt u onder de informatieplicht en de energiebesparingsplicht. Dit betekent dat u energiebesparende maatregelen moet nemen die zich in maximaal 5 jaar terugverdienen. Ook geeft u vóór 1 december 2023 door welke maatregelen u neemt of gaat nemen. Dat doet u in het eLoket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

De website CheckKlikBespaar.nl helpt u op weg. U kunt er eenvoudig checken of u onder de plicht valt, wat u moet doen en welke erkende energiebesparingsmaatregelen voor u van toepassing zijn.

Energie besparen:

  • zorgt voor een lagere energierekening.
  • is goed voor het klimaat.
  • is wettelijk verplicht voor veel ondernemingen en instellingen. Niet voldoen kan leiden tot boetes.
Klik

Valt u onder de informatie- en energiebesparingsplicht? Dan moet u vóór 1 december 2023 laten weten welke energiebesparende maatregelen u neemt of gaat nemen. Dat doet u in het eLoket van de RVO. U heeft hier een aantal dingen voor nodig:

  • Uw energieverbruik en bedrijfsgegevens
  • Uw eHerkenning, een soort DigiD voor ondernemingen en instellingen
  • Uw lijst met energiebesparende maatregelen

Let op: elke 4 jaar rapporteert u opnieuw. Energiebesparende maatregelen worden geactualiseerd, dus over vier jaar kunnen er nieuwe of aangepaste maatregelen voor u gelden.

Kijk ook op: Klik - Check Klik Bespaar

Bespaar

Als u onder de energiebesparingsplicht valt, bent u verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen die zich in 5 jaar of minder terugverdienen. Het gaat om maatregelen die in de ‘Erkende Maatregelenlijsten energiebesparing (EML)’ staan. Deze EML bestaat uit 3 onderdelen: Gebouwen, Faciliteiten en Processen.

  • Gebouwen: bent u eigenaar van een pand? Dan moet u ‘gebouwgebonden’ maatregelen nemen. Denk bijvoorbeeld aan het isoleren van spouwmuren of het vervangen van halogeenlampen door LED-verlichting.
  • Faciliteiten: heeft uw onderneming of instelling faciliteiten zoals een grootkeuken of roltrap? Dan moet u ‘faciliteitsgebonden’ maatregelen nemen, zoals het vervangen van een frituurtoestel op gas door een elektrische variant of zorgen dat de roltrap niet continu draait.
  • Processen: maakt u producten of heeft u bijvoorbeeld een autoschadebedrijf? Dan moet u procesgebonden maatregelen nemen, zoals het isoleren van productleidingen.

Twijfelt u over bepaalde maatregelen? Of lukt het u niet om ze binnen de gestelde tijd te nemen? Overleg dan met de inspecteur van uw omgevingsdienst.

Kijk ook op Bespaar - Check Klik Bespaar

Wanneer voldoet u?

U voldoet aan de informatieplicht als u vóór 1 december 2023 doorgeeft welke energiebesparende maatregelen u neemt of gaat nemen. U voldoet aan de energiebesparingsplicht als u alle erkende energiebesparende maatregelen uitvoert die voor u gelden, en als uw omgevingsdienst dat heeft vastgesteld.

Bezoek van de inspecteur

Uw omgevingsdienst controleert of u voldoet aan de energiebesparingsplicht. U kunt bezoek krijgen van een inspecteur. U leidt hem of haar dan rond op uw locatie, krijgt tips en kunt in gesprek over uw besparingsplan. De inspecteur kan u vragen om uw rapportage te verbeteren of aan te vullen als dat nodig is.

 banner Check Klik Bespaar website verwijzing