Scholen

In de praktijk blijken veel scholen meer geld uit te geven aan energiekosten dan zij als vergoeding daarvoor ontvangen. Dat betekent dat scholen jaarlijks gelden bestemd voor andere doeleinden moeten gebruiken om de energiekosten te kunnen bekostigen.

Als een dergelijk onderwijsgebouw nog 10, 20 of misschien wel 30 jaar geëxploiteerd wordt, moet over die periode een flink bedrag aangevuld worden op de post energiekosten. In veel van die gevallen is het zinvol om zo snel mogelijk energiebesparende maatregelen te treffen.

Iniatieven voor duurzame scholen

Green Deal scholen

Om een grote stap te zetten naar de verduurzaming van onderwijsgebouwen, is in november 2014 de Green Deal Verduurzaming Scholen (GDVS) gesloten als uitwerking van het Nationaal Energie-akkoord. Dit akkoord is gesloten in samenwerking tussen de onderwijs- en gemeentesector en de Rijksoverheid.

Het doel is om de onderwijsgebouwen van het primair- en voortgezet onderwijs sneller te verduurzamen. De focus ligt hier vooral op energie, binnenmilieu en de verbetering van het leer- en werkklimaat voor leerlingen en leerkrachten. De GreenDeal biedt echter geen directe financiële hulpmiddelen om maatregelen te treffen, alleen voor onderzoek.

Financiële bronnen

  •   Eigen middelen
  •   Crowdfunding (bijvoorbeeld voor zonnepanelen)
  •   Leasen (installaties)
  •   Eigendom (tijdelijk) afstaan
  •   Geld lenen (bijvoorbeeld Schatkistbankieren)
  •   Prestatiecontracten (bij installaties)
  •   Levensduurbenadering (lagere onderhoudskosten)
  •   Totaalaanpak (bij nieuwbouw)
  •   Subsidies en projectvergoedingen (ISDE, SDE++, pilot Greendeal)

Frisse Scholen

Een Frisse School is een onderwijsgebouw met een laag energiegebruik en een gezond binnenmilieu als het gaat om luchtkwaliteit, temperatuur en comfort en licht en geluid. Energiegebruik en een gezond binnenklimaat kunnen soms tegenstrijdig zijn. Voldoende ventilatie is noodzakelijk voor een gezond binnenklimaat, maar ventileren kost ook energie. Frisse Scholen werkt samen met de GreenDeal aan de gezamenlijke doelstellingen. Op de website van Frisse Scholen leest u alle informatie hierover.