Omgevingsplan en milieuaspecten

In een Omgevingsplan zijn functies toebedeeld aan locaties waarbij milieuaspecten zijn meegewogen. 

Locaties en gebouwen

Aan locaties en gebouwen zijn eisen gesteld waaraan milieubelastende activiteiten moeten voldoen. Het gaat hier onder andere om afstandseisen tussen milieubelastende activiteit en gebouwen of locaties. 

Aandachtsgebieden

Daarnaast zijn ter vervanging van het begrip groepsrisico zogenaamde aandachtsgebieden geïntroduceerd. Voor externe veiligheid zijn brand-, explosie- en gifwolkaandachtsgebieden bepaald. Binnen deze afstanden zijn mensen binnen gebouwen zonder maatregelen niet veilig genoeg. Om dit te verbeteren kunnen zowel omgevingsmaatregelen als bouwkundige maatregelen worden geborgd in het omgevingsplan.