Consumentenvuurwerk

Als binnen uw bedrijf consumentenvuurwerk wordt opgeslagen en verkocht, geldt het Vuurwerkbesluit. De OD NHN controleert namens de gemeente of bedrijven aan dit besluit voldoen. Onze werkwijze is erop gericht om meer verantwoordelijkheid bij u als ondernemer neer te leggen. Deze werkwijze levert u tijdswinst op en zorgt voor vermindering van de administratieve lasten. Wel blijven wij scherp op het naleven van de regelgeving.

Belangrijke documenten

Om te kunnen controleren of u binnen uw bedrijf vuurwerk mag opslaan, hebben wij de volgende documenten nodig:

1. Een goedgekeurd inspectierapport (met certificaat) van de brandbeveiligingsinstallatie

2. Een bewijs van jaarlijks onderhoud aan de brandbeveiligingsinstallatie

3. De 5-jaarlijkse toetsing van het Uitgangspuntendocument (Upd) voorheen PvE, als deze toetsing het afgelopen jaar heeft plaatsgevonden

4. Een nieuw Upd als er binnen de inrichting wijzigingen zijn gevoerd (bijvoorbeeld verbouwingen of meer vuurwerk in de verkoopruimte)

Online checklist

Wij bieden u de mogelijkheid om via een online checklist zelf te controleren of uw bedrijf klaar is voor de opslag en verkoop van vuurwerk. Belangrijk, want het hebben van de benodigde documenten alleen is geen garantie dat u voldoet aan alle voorschriften uit het Vuurwerkbesluit. De checklist vindt u aan de rechterkant van deze pagina (of onderaan als u onze mobiele website bezoekt) .
Via een vijftigtal vragen doorloopt u alle zaken die wij tijdens een voorcontrole zouden controleren. Moet u bij een vraag ‘nee’ invullen en kunt u de overtreding niet direct opheffen, neem dan contact met ons op.

Meer informatie

Als zich binnen uw bedrijf, of in de directe omgeving van uw bedrijf veranderingen hebben voorgedaan die van invloed kunnen zijn op de opslag en/of verkoop van vuurwerk of als u twijfelt of u aan een bepaald voorschrift voldoet, neem dan contact met ons op via 088-10 21 300 of postbus@odnhn.nl.