Externe veiligheid in het kort

Als er in een bepaald gebied sprake is van opslag, vervoer, vervaardiging of productie van grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen, heeft men te maken met externe veiligheid. 

Externe veiligheid

Externe veiligheid heeft betrekking op de risico’s die worden veroorzaakt door de opslag, het gebruik, de productie en het transport van (grote hoeveelheden) gevaarlijke stoffen.

Deze stoffen kunnen voorkomen binnen inrichtingen en via transportroutes zoals vaarwegen, treinrails, buisleidingen en verkeerswegen.

De stoffen nemen risico’s met zich mee, waardoor ze een gevaar kunnen vormen voor de omgeving. Het is daarom belangrijk dat tijdens ontwikkeling van plannen, waarbij gevaarlijke stoffen een rol spelen, rekening wordt gehouden met de gevolgen voor de omgeving.

Omgevingswet

De komst van de Omgevingswet zal niet leiden tot specifieke beleidswijzigingen. Inhoudelijk verandert er wel het e.e.a. maar doelstellingen en kwaliteit van (externe) veiligheid blijven ongewijzigd.

Voor wijzingen in het omgevingsveiligheidsbeleid kunt u in dit artikel met onze adviseur meer lezen.