Risicokaart

De overheid is verplicht om u te informeren over de risico’s in uw omgeving, als gevolg van incidenten en calamiteiten bij risicovolle milieubelastende activiteiten.

Register externe veiligsheidsrisico's (Rev)

Het Register externe veiligheidsrisico’s (REV) is een landelijk register met informatie over risicovolle milieubelastende activiteiten en transport van gevaarlijke stoffen over verschillende routes. Alle betrokken bevoegde gezagen (die bestaan uit gemeenten, provincies en enkele ministeries) zijn verplicht om relevante informatie over risico’s en effecten te registreren en beschikbaar te stellen aan burgers en professionals via een online kaart. 

Risicokaart

De risicokaart wordt getoond op de atlas voor de leefomgeving. Hier zijn nog heel veel andere kaarten beschikbaar die relevant zijn voor de leefomgeving. De risicokaart is online te raadplegen via deze link.