Geluidhinder door vliegverkeer

Op deze pagina vindt u alles over vliegverkeer en geluidhinder. 

Bestuurlijke Regie Schiphol (BRS)

De BRS is een samenwerkingsverband waarin 3 provincies en 43 gemeenten zijn vertegenwoordigd. De gedeputeerde Schiphol van Noord-Holland is voorzitter van de BRS.

Het doel van de BRS is om de belangen van de regio bij het Rijk en bij de luchtvaartsector te behartigen als het gaat om de ontwikkeling van de luchtvaart en luchthaven in relatie tot de omgeving. De BRS bespreekt ontwikkelingen en formuleert gezamenlijke standpunten.

Daarnaast is het een platform voor informatie uitwisseling over onderwerpen zoals SMASH (Structuurvisie Mainport Amsterdam Schiphol Haarlemmermeer), hinderbeperking en samenwerking.

De BRS vertegenwoordigt de regionale overheden in onder meer de gesprekken en onderhandelingen met het Rijk en de luchtvaartsector (Schiphol Group, Air France-KLM en de Luchtverkeersleiding Nederland), bijvoorbeeld aan de Alderstafel.

Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS)

Bas is het informatie- en klachtencentrum waar omwonenden terecht kunnen met al hun vragen en klachten over het vliegverkeer op Schiphol.

BAS is een gezamenlijk initiatief van Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) en Amsterdam Airport Schiphol (AAS).

Melding overlast

Wanneer u hinder ondervindt van vliegtuiggeluid, kunt u een melding indienen bij het BAS

U kunt uw melding overlast ook telefonisch doorgeven via 020-601 55 55.

Wanneer u een vraag aan BAS heeft gesteld, streeft BAS ernaar om deze binnen 7 werkdagen te beantwoorden. Wanneer dit niet lukt, ontvangt u hierover bericht.

Afhandeling melding overlast

Een team van gespecialiseerde medewerkers kan u uitleg geven over de burgerluchtvaart. Ze registreren alle meldingen en klachten van omwonenden van Schiphol en analyseren deze gegevens.

Zo krijgt BAS inzicht in de ondervonden hinder en door welk baangebruik dit onder andere wordt veroorzaakt. Doordat BAS een gezamenlijk initiatief is van Amsterdam Airport Schiphol en Luchtverkeersleiding Nederland, kunnen experts uit beide organisaties, daar waar nodig, betrokken worden bij de beantwoording van uw vraag.

Vliegverkeer in kaart

Op deze website van BAS kunt u zien hoe het vliegverkeer van en naar Schiphol zich beweegt. Hoe snel en op welke hoogte de vliegtuigen vliegen en wat hun bestemming of herkomst is.

Ook wordt op deze pagina’s uitgelegd, welke start- en landingsbanen worden gebruikt, wat de pieken en patronen zijn in het vliegverkeer van en naar Schiphol en waarom die zo zijn.

Deze informatie is bedoeld om u als omwonende meer inzicht te geven in het vliegverkeer in de omgeving van Schiphol.

Vliegtuiggeluid in uw omgeving

Amsterdam Airport Schiphol maakt gebruik van het Noise Monitoring System (NOMOS). Dit systeem meet op een objectieve manier het vliegtuiggeluid in woongebieden rondom de luchthaven.

Een geluidmeetpost bestaat uit een mast van 6 tot 10 meter hoog met daarop een microfoon. Deze microfoon meet permanent al het geluid in de omgeving.

De metingen worden op dit moment uitgevoerd met 29 vaste geluidmeetposten, waarvan 2 voor laagfrequent geluid (grondgeluid veroorzaakt door startende vliegtuigen). Deze staan op daken van gebouwen of op de grond. Ook staan er nog 3 meetposten in het landingsterrein voor het meten van geluid dicht bij de baan.

Schiphol stelt haar meetgegevens ter beschikking aan Commissie Regionaal Overleg luchthaven Schiphol (CROS). Maar ook het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS) gebruikt de metingen van NOMOS, bijvoorbeeld om vragen van omwonenden van de luchthaven te beantwoorden.

Op de website NOMOS online van Schiphol vindt u meer informatie over het vliegtuiggeluid in uw omgeving. U kunt de actuele geluidsniveaus bekijken en ook historische meetgegevens opvragen.