Geluid in uw omgeving: OD NHN geluidkaart

Op deze pagina vindt u informatie over geluidbronnen en kunt u ze opzoeken op een kaart.

Europese Richtlijn Omgevingslawaai

De gemeenten Alkmaar, Bergen, Dijk en Waard en Heiloo zijn aangewezen als agglomeratie met 100.000 of meer inwoners en dienen elke vijf jaar het geluid in beeld te brengen. Dit betreft de volgende bronnen:

  • Wegverkeer
  • Railverkeer
  • Industrie

Het geluidrapport bij de geluidkaart vindt u rechts op deze pagina.

Waarom zijn deze geluidbelastingkaarten opgesteld?

Blootstelling aan geluid kan de gezondheid en/of de kwaliteit van leven beïnvloeden. Geluid veroorzaakt vooral hinder en slaapverstoring. Daarnaast kan geluid via stressreacties leiden tot een verhoogde bloeddruk en hart- en vaatziekten. Op grond van de Wet geluidhinder is de agglomeratie Alkmaar verplicht om de blootstelling aan omgevingslawaai te inventariseren en haar inwoners hierover voor te lichten. Dit moet gebeuren op basis van de geluidbelastingkaarten.

Actieplan geluid

In een actieplan geluid staat onder meer het geluidsbeleid van de gemeenten binnen de agglomeratie Alkmaar. Het actieplan is richt zich op het terugdringen van de geluidsbelasting hoger dan de vastgestelde plandrempel als gevolg van de wegen die in gemeentelijk beheer zijn. De gemeenten stellen elke 5 jaar een nieuw actieplan vast.

Een actieplan geluid bestaat uit verschillende onderdelen. Het actieplan vindt u rechts op deze pagina.