Gemeentelijk Beleid Hogere waarden

Op 1 januari 2024 is de nieuwe Omgevingswet ingegaan. Hierdoor kan wet- en regelgeving gewijzigd zijn. Wij werken aan het actualiseren van onze website hierop. Aan de informatie op de site kunnen geen rechten ontleend worden.

Verschillende gemeenten binnen het werkgebied van de OD NHN hebben een beleid hogere waarden opgesteld. 

Gemeente Alkmaar

Beleid hogere waarden wet Geluidhinder Gemeente Alkmaar 2016 (op te vragen bij de gemeente Alkmaar)