Gemeentelijk Beleid Hogere waarden

Verschillende gemeenten binnen het werkgebied van de OD NHN hebben een beleid hogere waarden opgesteld. 

Gemeente Alkmaar

Beleid hogere waarden wet Geluidhinder Gemeente Alkmaar 2016 (op te vragen bij de gemeente Alkmaar)