Gemeentelijk Beleid Hogere waarden

Verschillende gemeenten binnen het werkgebied van de OD NHN hebben een beleid hogere waarden opgesteld. 

Met de invoering van de Omgevingswet zijn deze komen te vervallen. Door de gemeenten zal mogelijk opnieuw beleid worden vastgesteld. Tot die tijd worden in het omgevingsplan bij het toestaan van hogere geluidwaarden de beleidsuitgangspunten van het vorige beleid aangehouden.

Gemeente Alkmaar

Beleid hogere waarden wet Geluidhinder Gemeente Alkmaar 2016 (op te vragen bij de gemeente Alkmaar)