Verschillende soorten geluidsoverlast

U kunt verschillende soorten geluidsoverlast ervaren. Op deze pagina vindt u wat u kunt doen bij verschillende soorten geluidsoverlast.

Wilt u overlast melden? Gebruik dan het formulier aan de rechterkant van deze pagina.

Evenementen en geluidsoverlast

Voor het organiseren van een evenement (bijvoorbeeld een feestweek, kermis of markt) is een vergunning nodig van de gemeente op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

De vergunning stelt onder andere voorwaarden aan de geluidsniveaus en de duur dat het evenement mag plaatsvinden.

De OD NHN adviseert de gemeenten over de voorwaarden met betrekking tot geluid in deze vergunning.

Indien nodig verricht de OD NHN geluidmetingen tijdens het evenement en wordt gecontroleerd of de geluidsnormen niet worden overschreden.

Voor een overzicht van evenementen kunt u de website van uw gemeente bezoeken.

Horeca en geluidsoverlast

Bedrijven moeten zich houden aan bepaalde geluidsnormen op grond van de Wet milieubeheer. Op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) mogen bedrijven een aantal keer per kalenderjaar wat meer geluid maken dan normaal. Tijdens deze zogenaamde festiviteitenregeling gelden er minder strenge geluidsnormen vanuit de APV.

Uw gemeente stelt jaarlijks een aantal collectieve festiviteiten vast zoals kermis of Koningsdag. Neem voor informatie over collectieve festiviteiten contact op met uw gemeente.

Daarnaast heeft elk bedrijf recht op een aantal dagen per jaar voor incidentele festiviteiten. Het aantal dagen is afhankelijk van de gemeente waarbinnen het bedrijf zich bevindt. Als het bedrijf gebruik wil maken van de incidentele festiviteiten moet het een kennisgeving indienen.

De OD NHN verricht geregeld geluidmetingen om te controleren of de geluidsbelasting door bedrijven binnen de grenzen blijft.

Burenlawaai

Ook burenlawaai is een fenomeen waar veel mensen last van hebben. Hier bestaan echter geen wettelijke normen voor.

Rechts op deze pagina vindt u de Handreiking burenlawaai. Deze is in eerste instantie bedoeld voor mensen die beroepsmatig met burenlawaai hebben te maken (gemeenten, politie, verhuurders). Maar ook als u zelf last heeft van burenlawaai, kunt u de handreiking raadplegen om tot tips en maatregelen te komen voor uw specifieke situatie.

Politie: 0900-88 44

Geluidsoverlast door bedrijven

Bedrijven moeten zich op grond van de Wet milieubeheer houden aan bepaalde geluidsnormen. In de milieuvergunning of de algemene regels die voor het bedrijf gelden zijn geluidsvoorschriften opgenomen.

De OD NHN controleert of bedrijven zich wel aan de voorschriften houden.

Als u geluidsoverlast ervaart van een bedrijf in uw omgeving kunt u dat melden met het Meldingsformulier overlast rechts op deze pagina. Wij gaan dan na of het bedrijf zich aan de geluidsvoorschriften houdt. In sommige gevallen voeren wij geluidmetingen uit.

Wanneer blijkt dat de geluidsnormen worden overschreden, zal de OD NHN actie ondernemen richting het bedrijf.