Verschillende soorten geluidsoverlast

U kunt verschillende soorten geluidsoverlast ervaren. Op deze pagina vindt u wat u kunt doen bij verschillende soorten geluidsoverlast.

Wilt u overlast melden? Gebruik dan het formulier aan de rechterkant van deze pagina (of onderaan als u onze mobiele website bezoekt).

Evenementen en geluidsoverlast

Voor het organiseren van een evenement (bijvoorbeeld een feestweek, kermis of markt) is een vergunning nodig van de gemeente op grond van een plaatselijke verordening.

De vergunning stelt onder andere voorwaarden aan de geluidsniveaus en de duur dat het evenement mag plaatsvinden.

De OD NHN adviseert de gemeenten over de voorwaarden met betrekking tot geluid in deze vergunning.

Indien nodig verricht de OD NHN geluidmetingen tijdens het evenement en wordt gecontroleerd of de geluidsnormen niet worden overschreden.

Voor een overzicht van evenementen kunt u de website van uw gemeente bezoeken.

Burenlawaai

Ook burenlawaai is een fenomeen waar veel mensen last van hebben. Hier bestaan echter geen wettelijke normen voor.

Rechts op deze pagina (of onderaan als u onze mobiele website bezoekt) vindt u de Handreiking burenlawaai. Deze is in eerste instantie bedoeld voor mensen die beroepsmatig met burenlawaai hebben te maken (gemeenten, politie, verhuurders). Maar ook als u zelf last heeft van burenlawaai, kunt u de handreiking raadplegen om tot tips en maatregelen te komen voor uw specifieke situatie.

Politie: 0900-88 44

Geluidsoverlast door bedrijven

Bedrijven moeten zich op grond van de Wet milieubeheer houden aan bepaalde geluidsnormen. In de milieuvergunning of de algemene regels die voor het bedrijf gelden zijn geluidsvoorschriften opgenomen.

De OD NHN controleert of bedrijven zich wel aan de voorschriften houden.

Als u geluidsoverlast ervaart van een bedrijf in uw omgeving kunt u dat melden met het Meldingsformulier overlast rechts op deze pagina (of onderaan als u onze mobiele website bezoekt). Wij gaan dan na of het bedrijf zich aan de geluidsvoorschriften houdt. In sommige gevallen voeren wij geluidmetingen uit.

Wanneer blijkt dat de geluidsnormen worden overschreden, zal de OD NHN actie ondernemen richting het bedrijf.