Geluidsanering

Door geluidsanering kan het geluidsniveau verminderd worden. Het reduceren van het geluid kan op verschillende manieren. Het doel is echter telkens het geluidniveau in uw woning te verminderen. 

Praktische informatie geluidsanering

Hoe lang duurt geluidsanering?

Een geluidsaneringsproject heeft een doorlooptijd van minimaal 2 jaar. De doorlooptijd is onder andere afhankelijk van het aantal woningen dat meedoet. Voor elke woning moeten rapportages, tekeningen, formulieren en dergelijke opgesteld en beoordeeld worden. Eventuele wijzigingen in de documenten moeten telkens beoordeeld en goedgekeurd worden voordat de aannemer het werk kan uitvoeren. Dit neemt veel tijd in beslag. Overigens wordt de tijd dat de aannemer daadwerkelijk in de woning bezig is met het aanbrengen van de voorzieningen zo kort mogelijk gehouden. Meestal zijn de werkzaamheden binnen een week afgerond.

Daarnaast kunnen enkele stappen pas genomen worden als alle woningen de voorgaande stap afgerond hebben. Woningen die als een van de eersten onderzocht zijn, zullen moeten wachten op de volgende woningen en wachten dus langer. Dit zorgt ervoor dat het soms een tijdje duurt voordat u weer iets van ons hoort.

Kosten van geluidsanering

De uitvoering van het onderzoek en het treffen van geluidwerende voorzieningen wordt volledig gefinancierd door de gemeente. Er zijn voor u geen kosten aan verbonden, tenzij er sprake is van achterstallig onderhoud. Als de voorzieningen niet aangebracht kunnen worden door achterstallig onderhoud, moet u het achterstallig onderhoud op eigen kosten op orde (laten) brengen voordat. Achterstallig onderhoud komt zelden voor. Mocht het aan de orde zijn, dan wordt dat door onze bouwkundig adviseur tijdens het doornemen van de voorzieningen met u besproken.

Het uitgangspunt van geluidsanering is sober en doelmatig. Dit betekent dat alleen de voorzieningen die noodzakelijk zijn om het geluidniveau tot de wettelijke norm te reduceren kosteloos worden aangebracht. Wilt u zelf meer of andere voorzieningen laten aanbrengen, dan zijn de meerkosten voor u. Het is mogelijk uw wensen met onze bouwkundig adviseur of aannemer te bespreken.

Komt u in aanmerking voor geluidsanering?

Uw woning is een saneringswoning als deze op een saneringslijst staat. In de jaren negentig en in 2008 zijn de woningen, die op 1 maart 1986 een geluidbelasting hoger dan 60 dB(A) op de gevel hadden, geïnventariseerd. Deze woningen zijn vervolgens op basis van hun geluidbelasting geprioriteerd en op een saneringslijst geplaatst. De totale lijst met alle saneringswoningen binnen een gemeente vindt u onder het tabblad Gemeenten.

Als uw woning niet op deze lijst staat, is uw woning geen saneringswoning. De reden daarvan is dat uw woning na 1 maart 1986 gebouwd is of na die datum als woning in gebruik genomen of bestemd is of dat de geluidbelasting destijds niet hoger was dan 60 dB(A). Voor de woningen die geen saneringswoningen zijn, maar wel een hoge geluidbelasting hebben, zijn er geen regelingen zoals de geluidsanering. Deze woningen vallen onder het zogenaamde 'handhavingsgat'. De rijksoverheid is bezig met het ontwikkelen van beleid om geluidhinder, waaronder het 'handhavingsgat', aan te pakken.

Let op!

Als uw woning op een saneringslijst staat, betekent dit niet automatisch dat er voor of aan uw woning maatregelen getroffen worden. Of er maatregelen getroffen worden is afhankelijk van de volgende zaken:

  • De gemeente heeft (voldoende) subsidie ontvangen om een saneringsproject uit te voeren, en;
  • De toekomstige geluidbelasting op de gevel van uw woning moet voldoende hoog zijn. Voor maatregelen aan de woning moet de geluidbelasting tenminste 63 dB zijn, en;
  • Het toekomstige geluidniveau in de woning moet hoger zijn dan 43 dB.

Mocht er een saneringsproject voor uw woning starten, dan wordt u daarvan automatisch door ons op de hoogte gesteld. U hoeft zelf geen actie te ondernemen.

Saneringslijsten

Uw woning is een saneringswoning als deze op een saneringslijst staat. In de jaren negentig en in 2008 zijn de woningen, die op 1 maart 1986 een geluidbelasting hoger dan 60 dB(A) op de gevel hadden, geïnventariseerd. Deze woningen zijn vervolgens op basis van hun geluidbelasting geprioriteerd en op een saneringslijst geplaatst. De totale lijst met alle saneringswoningen binnen een gemeente vindt u onder het tabblad Gemeenten.

Als uw woning niet op deze lijst staat, is uw woning geen saneringswoning. De reden daarvan is dat uw woning na 1 maart 1986 gebouwd is of na die datum als woning in gebruik genomen of bestemd is of dat de geluidbelasting destijds niet hoger was dan 60 dB(A). Voor de woningen die geen saneringswoningen zijn, maar wel een hoge geluidbelasting hebben, zijn er geen regelingen zoals de geluidsanering. Deze woningen vallen onder het zogenaamde 'handhavingsgat'. De rijksoverheid is bezig met het ontwikkelen van beleid om geluidhinder, waaronder het 'handhavingsgat', aan te pakken.

Let op!

Als uw woning op een saneringslijst staat, betekent dit niet automatisch dat er voor of aan uw woning maatregelen getroffen worden. Of er maatregelen getroffen worden is afhankelijk van de volgende zaken:

  • De gemeente heeft (voldoende) subsidie ontvangen om een saneringsproject uit te voeren, en;
  • De toekomstige geluidbelasting op de gevel van uw woning moet voldoende hoog zijn. Voor maatregelen aan de woning moet de geluidbelasting tenminste 63 dB zijn, en;
  • Het toekomstige geluidniveau in de woning moet hoger zijn dan 43 dB.

Mocht er een saneringsproject voor uw woning starten, dan wordt u daarvan automatisch door ons op de hoogte gesteld. U hoeft zelf geen actie te ondernemen.