Industrieterreinen en geluid

Op 1 januari 2024 is de nieuwe Omgevingswet ingegaan. Hierdoor kan wet- en regelgeving gewijzigd zijn. Wij werken aan het actualiseren van onze website hierop. Aan de informatie op de site kunnen geen rechten ontleend worden.

Op een industrieterrein mogen alle bedrijven gezamenlijk niet meer geluid produceren dan volgens de zonering is vastgesteld.

Industrieterreinen en geluid

Er is sprake van een 'gezoneerd industrieterrein' als, volgens het bestemmingsplan, 'grote lawaaimakers' zich mogen vestigen.

De OD NHN voert het zonebeheer uit voor de volgende gezoneerde industrieterreinen:

Alkmaar: Boekelermeer
Den Helder: De Haven, Oostoever, Westoever, Kooypunt en De Kooy.
Enkhuizen: Krabbensplaat en Ketenwaal.
Hoorn: Hoorn80 en Gildenweg.
Medemblik: Industrieweg Almere en grasdrogerij Hartog.

Wet geluidhinder

De Wet geluidhinder schrijft bepaalde geluidsnormen voor waar woningen in de omgeving aan mogen worden blootgesteld.

Als bedrijf moet u maatregelen treffen die ervoor zorgen dat deze geluidsnormen niet worden overschreden.

U heeft te maken met de Wet geluidhinder:

  • Als u uw bedrijf op een gezoneerd industrieterrein gaat vestigen of wijzigingen
  • Als u een bouwvergunning aanvraagt voor een geluidgevoelig object binnen een wettelijke geluidzone