Meldingen overlast voor andere instanties

De OD NHN behandelt niet alle overlastmeldingen. Overlast van de onderstaande onderwerpen kunt u bij andere instanties melden.

Gebruik en onderhoud openbare ruimte

Bij uw gemeente kunt een melding maken over bouwwerkzaamheden, losse stoeptegels, openbaar groen, afval, vernielingen, openbare orde, afsteken vuurwerk, burenoverlast, lawaai en houtkachels

Hieronder vindt u de gegevens van uw gemeente.

Alles wat vies/kapot/onveilig is bij/in het oppervlaktewater

Bij het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) kunt u een overlastmelding indienen over vervuiling, stank, vissterfte, waterpeil, en beschoeiing

Gezondheid

Bij de GGD Hollands Noorden kunt u zich melden met problemen over gezondheid.

Verkeerslawaai