Melding tegen een gedraging van de OD NHN of een werknemer van de OD NHN

Het gaat hier om een melding over de wijze waarop de OD NHN of een werknemer van de OD NHN zich in een bepaalde situatie heeft gedragen.

Wij verzoeken u deze melding schriftelijk in te dienen. De melding moet een omschrijving bevatten van de gedraging, waartegen de klacht is ingediend. Verder moet uw melding ondertekend zijn en voorzien zijn van uw naam en adres en een dagtekening. U kunt uw melding richten aan:

OD NHN
Postbus 2095
1620 EB Hoorn

Als u het niet eens bent met de manier waarop de OD NHN uw klacht heeft afgehandeld, kunt u een verzoekschrift indienen bij de Nationale Ombudsman.