Aanvraagformulier ontheffing UO-registratie Glastuinbouw

Gegevens

Velden met een * zijn verplicht.

Gegevens aanvrager ontheffing

Vul uw voornamen in.
Vul uw achternaam in.
Vul uw straatnaam in.
Een postcode bestaat uit vier cijfers gevolgd door twee letters.
Vul uw woonplaats in
Een telefoonnummer bestaat uit tien cijfers.
Een e-mailadres ziet er als volgt uit: jansen@provider.nl

Locaties waar ontheffing voor wordt aangevraagd

Vul uw gemeente in
Vul uw gemeente in

Aanleiding tot verzoek ontheffing

Het verzoek tot ontheffing heeft betrekking op:
Deze vraag alleen invullen bij een bestaand bedrijf

4A. Substraatteelt (Niet van toepassing? Ga door naar 4B)

Type teelt

Welke gewassen worden geteeld, meststoffengebruik en teeltperiode:

Toepassing meststoffen (ja/nee)
Toepassing meststoffen (ja/nee)
Toepassing meststoffen (ja/nee)
Toepassing meststoffen (ja/nee)
Toepassing meststoffen (ja/nee)
Toepassing meststoffen (ja/nee)
Lozing drainwater

Bij: Vermengd met drainagewater van de buitenteelt op recirculatiebassin*

*Hierbij is sprake van een kas waarbij het kasgedeelte, ongeacht de omvang, op hetzelfde drain(age)systeem is aangesloten als het buitengedeelte (bijvoorbeeld een gesloten containerveld).

Het drainwater van zowel de kas als het containerveld komt dus via hetzelfde drainagesysteem op het recirculatiebassin terecht. Voor een goede beoordeling van uw verzoek is het noodzakelijk om dit te voorzien van een tekening waarop het gecombineerde drain(age)stelsel is weergegeven.

Vinden lozingen plaats vanuit het recirculatiebassin vanwege:

4B. Vollegrondsteelt

Type teelt

Welke gewassen worden geteeld, meststoffengebruik en teeltperiode:

Lozing drainagewater
Vinden lozingen plaats vanuit het recirculatiebassin vanwege:

Uw motivering voor ontheffing UO registratie Glastuinbouw

Opmerking: Bijvoorbeeld doordat het bedrijf beschikt over zuiveringsapparatuur, zoals een BZG-installatie of een ozoninstallatie met koolstoffilter of een ozoninstallatie met UV en Waterstofperoxide etc. waardoor al het gietwater hergebruikt wordt (aangeven wat van toepassing is)
Verplichte vraag: