Veiligheid

Werkt u met gevaarlijke stoffen? Dan is het belangrijk om meer informatie over deze stoffen op te doen.

Informatie over gevaarlijke stoffen

In het zoeksysteem van de website Risico's van Stoffen vindt u alle informatie, die nodig is om aan de stoffenregelgeving te kunnen voldoen.

Ook kunt u op deze website eenvoudig vinden of een stof als ZZS is aangemerkt, of bijvoorbeeld als prioritair gevaarlijke stof in de Kaderrichtlijn Water. Daarnaast vindt u de gevaarsindeling voor vervoer over de weg (ADR) en de restricties voor productie, handel en gebruik onder REACH.

De website biedt actuele, geautoriseerde informatie over het veilig omgaan met stoffen. Specifieke informatie over de regelgeving vindt u onder meer bij InfoMil en de REACH helpdesk.