Intrekken milieuvergunning

De milieuvergunning is ooit verstrekt aan een specifieke activiteit op een specifieke locatie. Om diverse redenen kan deze worden ingetrokken. De OD NHN kan besluiten om een milieuvergunning volledig of gedeeltelijk in te trekken.

Ambtshalve intrekken

1. Als een vergunning geheel of gedeeltelijk wordt ingetrokken, wordt dat eerst aan u gemeld.

2. Daarna wordt een ontwerpbesluit gemaakt dat ter inzage wordt gelegd. Iedereen kan eventueel zienswijzen inbrengen tegen het besluit.

3. Vervolgens wordt er een definitief besluit gemaakt dat ter inzage wordt gelegd. Tegen het definitieve besluit kunnen uitsluitend belanghebbenden beroep aantekenen bij de rechtbank.

Duur van de procedure

Aan het intrekken van de milieuvergunning zijn géén termijnen verbonden.