Stiltegebieden

Stiltegebieden

In een stiltegebied zijn de natuurlijke geluiden van flora en fauna heel belangrijk. Een stillere omgeving draagt bij aan de gezondheid van de mens. Zo is het gebruik van een muziekinstrument, omroepinstallatie, sirene of hoorn buiten de erf en tuingrens niet toegestaan in deze gebieden. Naast het gebruiken van een toestel zijn andere activiteiten verboden, zoals het houden van een toertocht of het afsteken van vuurwerk. Alle toestellen en verboden activiteiten zijn opgenomen in de Omgevingsverordening Noord-Holland 2022 (Afdeling 4.3)..

Kaartmateriaal, de Omgevingsverordening NH2022 en bijbehorende Regeling NH2022 kunt u vinden op deze webpagina van de provincie Noord-Holland

Wanneer geldt er geen verbod?

In sommige gevallen is het verbod niet van toepassing. Bijvoorbeeld bij het houden van toezicht, openbare veiligheid en het uitvoeren van verschillende werkzaamheden. De uitzondering zijn opgenomen in de Omgevingsverordening Noord-Holland 2022 (Afdeling 4.3).

Ontheffing van verbod

U kunt de vergunning aanvragen met het aanvraagformulier, dat u rechts op deze pagina vindt. Na het invullen van het formulier kunt u deze sturen naar postbus@odnhn.nl.  

Een vergunningaanvraag wordt in ieder geval getoetst aan de volgende punten: 
a. nut en noodzaak; 
b. plaats van de activiteit en mate van verstoring; 
c. tijdsduur en periode waarbinnen de activiteit zich afspeelt. 
 
Per stiltegebied kan er een beperkt aantal vergunningen worden afgegeven. Ook is er een maximale tijdsduur per vergunning. Zodoende kunnen er per stiltegebied slechts 12 activiteiten per kalenderjaar worden ontheven, die per ontheffing maximaal 24 uur duren. 

Bij een besluit dat gaat over stiltegebieden is in regel de uitgebreide procedure van toepassing. Dat betekent dat een besluit eerst zes weken ter inzage wordt gelegd voordat een definitief besluit genomen wordt. Het is belangrijk om dus een ruime tijd voor het evenement een aanvraag in te dienen. In uitzondering kan hiervan worden afgeweken, bijvoorbeeld bij plaatselijke, kleine evenementen.