Alkmaar

Over onze taken

Sinds de start van de OD NHN op 1 januari 2014 is het door de deelnemers ingebrachte takenpakket aanzienlijk gegroeid. De uitvoering van landelijk verplichte basistaken staat vanzelfsprekend centraal, maar er zijn in de afgelopen jaren ook diverse nieuwe taken ingebracht.

Oorzaak daarvan is de toenemende vraag uit de markt naar producten, diensten en adviezen en doordat deelnemers een breder takenpakket afnemen. Ook is de behoefte aan incidentele producten (veelal in projectvorm) toegenomen. Steeds meer deelnemers vertrouwen extra werk aan ons toe.

Taakkleuren

De OD NHN voert leefomgevingstaken uit binnen de kleursporen grijs (milieu), groen (natuur), blauw (water) en rood (advisering bij ruimtelijke plannen).

Het takenpakket  ontwikkelt zich – naast de huidige uitvoeringstaken – nog meer richting dat van een omgevingsdienst en kennisorganisatie ontwikkelt. Dat is onze ambitie, en feitelijk de – organisch gegroeide – situatie over de afgelopen jaren.

Gezamenlijk

Wij vertrouwen er op dat de OD NHN als natuurlijke (gespreks)partner wordt gezien,  wanneer deelnemers overwegen om taken gezamenlijk te organiseren. De gemeenschappelijke regeling en de staande organisatie zijn daarop toegerust.

De OD NHN garandeert u nu en in de toekomst kwaliteit en continuïteit.

Vragen

Heeft u als raadslid een specifieke vraag over ons takkenpakket of de uitgevoerde taken voor uw gemeente? Neem contact op met de portefeuillehouder voor de omgevingsdienst binnen uw gemeente.

Alkmaar Accijnstoren medium