Provincie Noord-Holland

De OD NHN en de provincie Noord-Holland

Sinds de start van de OD NHN op 1 januari 2014 (toen RUD NHN) is het door de deelnemers ingebrachte takenpakket aanzienlijk gegroeid. De uitvoering van landelijk verplichte basistaken staat vanzelfsprekend centraal, maar er zijn in de afgelopen jaren ook diverse nieuwe taken ingebracht.

Sinds 2016 voert de OD NHN taken uit voor provincie Noord-Holland. Dit betreft taken op het gebied van natuur (Wet natuurbescherming, per 2024: Omgevingswet), zwemwater (Wet Hygiëne en Veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden) en Wegen en vaarwegen (Wegenverkeerswet).

Oorzaak van de inbreng van nieuwe taken bij de OD NHN is de toenemende vraag uit de markt naar producten, diensten en adviezen en doordat deelnemers een breder takenpakket afnemen. Ook is de behoefte aan incidentele producten (veelal in projectvorm) toegenomen. Steeds meer deelnemers vertrouwen extra werk aan ons toe.

Taken en samenwerking

Momenteel voert de OD NHN leefomgevingstaken uit binnen de kleursporen grijs (milieu), groen (natuur), blauw (water) en rood (advisering bij ruimtelijke plannen).

Het is dan ook de verwachting dat het takenpakket zich – naast de huidige uitvoeringstaken – nog meer richting dat van een omgevingsdienst en kennisorganisatie ontwikkelt. Dat is onze ambitie, en feitelijk de – organisch gegroeide – situatie over de afgelopen jaren.

Gezamenlijk

Wij vertrouwen er op dat de OD NHN als natuurlijke (gespreks)partner wordt gezien,  wanneer deelnemers overwegen om taken gezamenlijk te organiseren. De gemeenschappelijke regeling en de staande organisatie zijn daarop toegerust.

De OD NHN garandeert u nu en in de toekomst kwaliteit en continuïteit.

Banner Raadsledenpagina